RefworksMendeleyEndNoteZotero

Què és un gestor bibliogràfic?

Un gestor bibliogràfic és una aplicació informàtica que permet gestionar les referències bibliogràfiques obtingudes a partir de fonts d’informació diverses, mitjançant la creació d’una base de dades personal.
Ens ajuda en el procés d’investigació i publicació, i ens permet:

  • Importar referències de diferents fonts d’informació.
  • Organitzar i gestionar les referències guardades en una base de dades personal.
  • Inserir cites en el procés de redacció d’un treball.
  • Crear bibliografies en diferents estils i formats normalitzats.
  • Compartir bibliografia i col·laborar amb altres usuaris/investigadors.

Existeixen molts gestors de referències bibliogràfiques. En l’actualitat la majoria comparteixen les mateixes funcionalitats bàsiques. Entre els aspectes a tindre en compte per fer una valoració, haurem de considerar:

  • Compatibilitat amb els recursos electrònics comercials més importants, i que permeta una importació directa.
  • Incorporació de referències des de PDFs, a través de les seues metadades.
  • Importació des d’uns altres programaris de referències bibliogràfiques.
  • Capacitat per a emmagatzemar, organitzar i processar les referències bibliogràfiques obtingudes, mitjançant la creació de col·leccions i carpetes, així com la detecció de duplicats.
  • Capacitat per a generar bibliografies i cites bibliogràfiques en diversos formats normalitzats (ISO, APA, Vancouver, etc.), amb la possibilitat també de crear estils personalitzats.
  • Eines d’integració amb els processadors de text més coneguts (Word, Google Docs), que faciliten la inserció directa de les cites mentre redactem.
  • Capacitat d’integrar documents a text complet.
  • Possibilitat de compartir recursos.
  • Disponibilitat d’aplicacions APPS amb sincronització de tots els nostres dispositius.
  • Capacitat d’emmagatzematge.
  • Funcions de xarxa social.

Actualment la biblioteca ofereix a la seua comunitat universitària subscripció institucional a dos gestors bibliogràfics: Mendeley i Refworks

Existeixen, a més, altres opcions de programari lliure com Zotero