Per a elaborar un treball científic és molt important tant la redacció i presentació del treball com la citació de treballs ja publicats, sense oblidar la responsabilitat ètica que té l’investigador/a en l’exercici de la seua activitat, garantia d’una bona praxi en investigació.