La Biblioteca de Psicologia i Esport presenta l’eina «On Publicar» per al personal investigador de Psicologia, Logopèdia i Ciències de la Activitat Física i l’Esport. L’objectiu d’aquesta eina és oferir al personal investigador de la UV un panorama de les revistes d’aquestes disciplines, destacant els principals criteris que és poden necessitar a l’hora de triar una revista per publicar.

En el cas de Psicologia, s’ha recopilat, en un sol lloc, informació sobre les revistes més reconegudes a l’àmbit de la Psicologia, habitualment dispersa en diferents bases de dades i/o portals. S’han tingut en compte tant aspectes quantitatius relatius a indicadors, com altres relacionats amb la ciència oberta.

D’altra banda, per a Ciències de la Activitat Física i l’Esport i Logopèdia, s’enllaça amb les categories JCR més relacionades ja recollides en les eines elaborades per la Biblioteca de Ciències de la Salut i Ciències Socials.

Esperem que aquesta eina siga d’utilitat. Per a qualsevol dubte o aclariment contacteu amb nosaltres mitjançant «la Biblioteca respon».

On Publicar: Psicologia i Esport