Objectiu

L’objectiu és ajudar el personal investigador de la Universitat de València, proporcionant-li dades objectives sobre l’índex de qualitat de les seues publicacions científiques (mètriques i cites).

Destinataris

Durant la convocatòria de sexennis 2020-2021, el servei està dirigit al PDI dels centres que es presenten pels camps CNEAI següents:

Campo 4. Ciencias Biomédicas

 • Facultat de Fisioteràpia
 • Facultat d’Infermeria i Podologia
 • Facultat de Medicina i Odontologia

Subcampo 7.1 Ciencias Sociales y Políticas

 • Departament de Sociologia
 • Departament de Treball Social

Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales

 • Facultat d’Economia

Campo 9. Derecho y Jurisprudencia

 • Facultat de Dret

 

Termini

El termini de recepció de sol·licituts durarà des de  l‘1 d’octubre fins l’11 de desembre de 2020. [Termini ampliat fins el 23 de decembre]

Condicions del servei

 1. L’investigador triarà un màxim de set publicacions abans d’enviar les referències bibliogràfiques per correu electrònic a la Biblioteca per al seu anàlisi. L’elecció de les publicacions que la Biblioteca analitzarà és responsabilitat de l’investigador.
 2. La Biblioteca elaborarà i lliurarà a l’investigador un informe en PDF amb els indicis de qualitat de cadascuna de les referències. Les dades aportades s’ajusten als criteris exigits a la convocatòria per a cada camp científic.
 3. Els indicis de qualitat dels articles de revista es classifiquen en els següents apartats: índex d’impacte de la revista, presència de la revista en bases de dades, cites a l’article i altres indicis de qualitat.
 4. Per als llibres o capítols de llibre, els apartats són: rànking de l’editorial, ressenyes en revistes, cites al llibre o capítol, presència en catàlegs nacionals o internacionals i traduccions.
 5. Les patents no s’analitzaran.
 6. Les cites es localitzen en les principals bases de dades en línia multidisciplinars i especialitzades, així com en portals de revistes, plataformes i buscadors acadèmics. 
 7. Totes las aclaracions dirigides al sol·licitant s’indiquen entre corxets i en color roig.
 8. L’elecció definitiva de les publicacions científiques presentades a la CNEAI és responsabilitat de l’investigador.

Procediment

El PDI sol·licitant enviarà un correu amb l’assumpte «Indicis Sexennis» adjuntant-hi les set referències bibliogràfiques completes a les adreces:

 • Biblioteca de Ciències Socials (PDI de les Facultats d’Economia, Dret i Ciències Socials): revbibsoc@uv.es
 • Biblioteca de Ciències de la Salut (PDI de les Facultats d’Infermeria i Podologia, Fisioteràpia i Medicina i Odontologia): hemesalud@uv.es