Objectiu

L’objectiu és ajudar el personal investigador de la Universitat de València, proporcionant-li dades objectives sobre l’índex de qualitat de les seues publicacions científiques (mètriques i cites).

Destinataris

Durant la convocatòria de sexennis 2023-2024, el servei està dirigit a tot el PDI de la Universitat de València, independentment del camp CNEAI pel qual es presente, i es limita a la capacitat de cada biblioteca.

Per tal de conèixer les figures de PDI que poden sol·licitar l’avaluació de la seua activitat investigadora, es pot consultar la pàgina de RRHH PDI.

Termini

El termini general de recepció de sol·licituts durarà des del 2 d’octubre fins el 15 de desembre de 2023.

Condicions generals del servei

 1. La persona sol·licitant triarà un màxim de set publicacions, abans d’enviar les referències bibliogràfiques mitjançant el formulari a la Biblioteca per al seu anàlisi. L’elecció de les publicacions que la Biblioteca analitzarà és responsabilitat de la persona sol·licitant.
 2. Cal omplir tantes sol·licituds com trams d’investigació que es volen demanar, amb un màxim de set publicacions per sol·licitud.
 3. La Biblioteca analitzarà només les publicacions ordinàries (excepte les patents) que CNEAI considera avaluables segons convocatòria. Segons l’Ordre de 2 de desembre de 1994, es consideren:

  Aportacions ordinàries

  Aportacions extraordinàries

  Llibres, capítols de llibres, pròlegs, introduccions i anotacions a textos de reconegut valor científic en la seua àrea de coneixement

  Informes, estudis i dictàmens

  Treballs tècnics o artístics

  Participació rellevant en exposicions de prestigi, excavacions arqueològiques o catalogacions.

  Articles de vàlua científica en revistes de reconegut prestigi en el seu àmbit

  Direcció de tesis doctorals de mèrits excepcionals

  Patents o models d’utilitat, d’importància econòmica demostrable

  Comunicacions a congressos, com a excepció

 4. La Biblioteca elaborarà i lliurarà a la persona sol·licitant un informe en PDF amb els indicis de qualitat de cadascuna de les referències. Les dades aportades s’ajusten als criteris exigits a la convocatòria per a cada camp científic.
 5. Els indicis de qualitat dels articles de revista es classifiquen en els següents apartats: índex d’impacte de la revista, presència de la revista en bases de dades, cites a l’article i altres indicis de qualitat.
 6. Per als llibres o capítols de llibre, els apartats són: rànking de l’editorial, ressenyes en revistes, cites al llibre o capítol i traduccions.
 7. Les patents no s’analitzaran.
 8. Les cites es localitzen en les principals bases de dades en línia multidisciplinars i especialitzades, així com en portals de revistes, plataformes i buscadors acadèmics. 
 9. Totes las aclaracions dirigides al sol·licitant s’indiquen entre corxets i en color roig.
 10. L’elecció definitiva de les publicacions científiques presentades a la CNEAI és responsabilitat de l’investigador.

Procediment

FORMULARI SOL·LICITUD SERVEI SUPORT + INDICIS PER A SEXENNIS

La persona usuària rebrà un correu confirmant la recepció de la sol·licitud. Juntament amb l’informe, la Biblioteca li demanarà una valoració del servei rebut mitjançant una enquesta breu.