Objectiu

L’objectiu és ajudar el personal investigador de la Universitat de València, proporcionant-li dades objectives sobre l’índex de qualitat de les seues publicacions científiques (mètriques i cites).

Destinataris

Durant la convocatòria de sexennis 2021, el servei està dirigit a tot el PDI de la Universitat de València, independenment del camp CNEAI pel qual es presente, i es limita a la capacitat de cada biblioteca.

Per tal de conèixer les figures de PDI que poden sol·licitar l’avaluació de la seua activitat investigadora, es pot consultar la pàgina de RRHH PDI.

Termini

El termini general de recepció de sol·licituts durarà des de  l1 d’octubre fins el 15 de novembre de 2021.

Ampliació de termini: fins el 10 de desembre, per als investigadors que s’avaluen pels camps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 8 i 9.

 

Condicions del servei

  1. Aquestes condicions són un marc general. Cada biblioteca pot oferir condicions específiques del servei atenent a les seues característiques o recursos. Per tal de conèixer les condicions del servei en una determinada biblioteca, cal escriure a La Biblioteca Respon.
  2. La persona sol·licitant triarà un màxim de set publicacions, abans d’enviar les referències bibliogràfiques mitjançant el formulari a la Biblioteca per al seu anàlisi. L’elecció de les publicacions que la Biblioteca analitzarà és responsabilitat de la persona sol·licitant. La Biblioteca d’Humanitats analitzarà un màxim de cinc publicacions.
  3. La Biblioteca analitzarà només les publicacions que CNEAI considera avaluables segons convocatòria. 
  4. La Biblioteca elaborarà i lliurarà a la persona sol·licitant un informe en PDF amb els indicis de qualitat de cadascuna de les referències. Les dades aportades s’ajusten als criteris exigits a la convocatòria per a cada camp científic.
  5. Els indicis de qualitat dels articles de revista es classifiquen en els següents apartats: índex d’impacte de la revista, presència de la revista en bases de dades, cites a l’article i altres indicis de qualitat.
  6. Per als llibres o capítols de llibre, els apartats són: rànking de l’editorial, ressenyes en revistes, cites al llibre o capítol i traduccions.
  7. Les patents no s’analitzaran.
  8. Les cites es localitzen en les principals bases de dades en línia multidisciplinars i especialitzades, així com en portals de revistes, plataformes i buscadors acadèmics. 
  9. Totes las aclaracions dirigides al sol·licitant s’indiquen entre corxets i en color roig.
  10. L’elecció definitiva de les publicacions científiques presentades a la CNEAI és responsabilitat de l’investigador.

Procediment

Enguany el procediment de sol·licitud del servei es realitza omplint el següent formulari

FORMULARI SOL·LICITUD SERVEI SUPORT + INDICIS PER A SEXENNIS (formulari tancat a partir del 10/12/2021)

La persona usuària rebrà un correu confirmant la recepció de la sol·licitud. Juntament amb l’informe, la Biblioteca li demanarà una valoració del servei rebut mitjançant una enquesta breu.