Objectius

 • Es tracta d’un servei en proves durant el curs 2019-2020. L’objectiu és ajudar el personal investigador de la Universitat de València proporcionant-li dades objectives sobre l’índex de qualitat de les seues publicacions científiques (mètriques i cites).

Destinataris

Com es tracta d’un servei en proves, durant la convocatòria de sexennis 2019-2020, el servei està dirigit al PDI dels centres que es presenten pels camps CNEAI següents:

Campo 4. Ciencias Biomédicas

 • Facultat de Fisioteràpia
 • Facultat d’Infermeria i Podologia
 • Facultat de Medicina i Odontologia

Subcampo 7.1 Ciencias Sociales y Políticas

 • Departament de Sociologia
 • Departament de Treball Social

Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales

 • Facultat d’Economia

Campo 9. Derecho y Jurisprudencia

 • Facultat de Dret

 

Termini

El termini de recepció de sol·licituts durarà des de  l‘1 d’octubre fins el 9 de desembre de 2019.

Condicions del servei

 1. L’investigador triarà un màxim de set publicacions abans d’enviar les referències bibliogràfiques per correu electrònic a la Biblioteca per al seu anàlisi. L’elecció de les publicacions que la Biblioteca analitzarà és responsabilitat de l’investigador.
 2. La Biblioteca elaborarà i lliurarà a l’investigador un informe en PDF amb els indicis de qualitat de cadascuna de les set referències. 
 3. Els indicis de qualitat dels articles de revista es classifiquen en els següents apartats: índex d’impacte de la revista, presència de la revista en bases de dades, cites a l’article i altres indicis de qualitat.
 4. Per als llibres o capítols de llibre, els apartats són: rànking de l’editorial, ressenyes en revistes, cites al llibre o capítol, presència en catàlegs nacionals o internacionals i traduccions.
 5. Les patents no s’analitzaran.
 6. Les cites es localitzen en les principals bases de dades en línia multidisciplinars i especialitzades, així com en portals de revistes, plataformes i buscadors acadèmics. 
 7. Totes las aclaracions dirigides al sol·licitant s’indiquen entre corxets i en color roig.
 8. L’elecció definitiva de les publicacions científiques presentades a la CNEAI és responsabilitat de l’investigador.

Procediment

El PDI sol·licitant enviarà un correu amb l’assumpte «Indicis Sexennis» adjuntant-hi les set referències bibliogràfiques completes a les adreces:

 • Biblioteca de Ciències Socials (PDI de les Facultats d’Economia, Dret i Ciències Socials): revbibsoc@uv.es
 • Biblioteca de Ciències de la Salut (PDI de les Facultats d’Infermeria i Podologia, Fisioteràpia i Medicina i Odontologia): hemesalud@uv.es