El Portal de Producció Científica UV és el lloc on es reuneix tota l’activitat investigadora del PDI de la Universitat, donant-li així una major visibilitat i, al mateix temps, oferint una informació complementària sobre diversos indicadors de qualitat.

https://producciocientifica.uv.es

Les dades provenen de diferents fonts. Respecte a la informació sobre els investigadors i entitats, les dades provenen de les bases de dades de la Universitat.

Respecte a la informació sobre la producció científica, provenen de fonts diverses:

 • Dialnet: incorporació a les 24/48 hores
 • Scopus: incorporació als 7/14 dies
 • Web of Science: incorporació als 7/14 dies

El Portal de Producció Científica UV es divideix en dos apartats (tres si s’afegeix l’apartat “grups”):

 • Investigadors/es: es pot fer la cerca per
  • Departaments
  • Centres
  • Instituts d’investigació
 • Resultats: hi trobem una sèrie de seccions que fan referència a les publicacions, tesis, patents, diversos indicadors (visibles si s’està identificat o dins la xarxa UV) i a la col·laboració amb altres entitats.

El portal dona l’opció de triar l’idioma, així com accés a l’Ajuda feta en Libguides per la Secció de Suport a la Investigació de l’SBD, a més d’una adreça de correu electrònic de contacte (producciocientifica@uv.es) i l’enllaç al TiquetingUV perquè els usuaris plantegen els seus dubtes.

L’Ajuda del Portal té com a objectiu donar informació sobre:

A més, el Servei de Biblioteques i Documentació ha creat una sèrie de vídeos explicatius sobre el funcionament del Portal: