És important tenir en compte una sèrie de criteris que ens permeten seleccionar adequadament la revista a què enviar l’article:

  • El primer pas seria identificar les revistes que publiquen treballs de temàtica igual o semblant a la nostra. Probablement les revistes més citades en el nostre treball o aquelles que hem consultat per a la seua realització seran fermes candidates per enviar el nostre article.
  • Cal no oblidar els criteris d’avaluació de les principals agències i organismes d’avaluació (ANECA, CNEAI, AVAP). Les revistes més valorades actualment són aquelles a les quals se’ls calcula un índex de qualitat relativa, com el factor d’impacte (FI) de les revistes incloses en el Journal Citation Report (JCR) de la plataforma Web of Science, o el SJR de Scimago Journal & Country Rank.
  • Si la investigació ha sigut subvencionada amb fons públics s’ha de tenir en compte que la convocatòria pot obligar-nos a publicar en accés obert.
  • És aconsellable revisar el temps mitjà de publicació dels manuscrits. De vegades, el procés de revisió i resposta pot durar mesos i fins i tot anys, i això obliga a revisar els manuscrits.
  • Disponibilitat electrònica de la publicació. Les publicacions editades electrònicament, o que tenen una versió en línia tenen més possibilitats de ser citades que les que només tenen versió en paper.
  • Costos per publicar. Un altre aspecte que pot influir en la decisió de la revista on publicar és el cost econòmic. Cal tenir en compte, que algunes publicacions poden cobrar una taxa per nombre de pàgines publicades o perquè l’article conté imatges a color.
    També a vegades la publicació en accés obert té costos. Moltes revistes d’accés obert cobren als autors o a les institucions a les quals estan afiliades, taxes de publicació conegudes com a taxes de processament d’articles (article processing charge). En aquests casos, el preu per publicar pot variar bastant entre els editors de revistes comercials i les associacions o societats científiques.

Algunes eines interessants a l’hora de triar publicació: