En les següents taules es recopila informació sobre els revistes més reconegudes a cada disciplina sobre la base de les categories del Journal Citation Reports (JCR, ed. 2022).

Aquesta eina té caràcter orientatiu. A l’hora de prendre una decisió es recomana en tot cas, consultar les condicions de la revista.

És necessària la identificació amb l’usuari i contrasenya UV.

  • On Publicar: Psicologia (darrera actulització: 24 d’octubre de 2023)
    IMPORTANT: es recomana consultar prèviament les instruccions d’ús, accessibles des de la capçalera de la taula, per a traure tot el profit de l’eina, principalment quant a filtres i cerca avançada.

ACCÉS A LA TAULA  (utilitze la cerca avançada per a filtrar per categoria). 

  • On Publicar: Logopedia
AUDIOLOGY & SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY
OTORHINOLARYNGOLOGY
REHABILITATION
  • On Publicar: Ciències de la Activitat Física i l’Esport
ANATOMY & MORPHOLOGY
CARDIAC & CARDIOVASCULAR
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM
HOSPITALITY, LEISURE, SPORT & TOURISM
NUTRITION & DIETETICS
ORTHOPEDICS
PHYSIOLOGY
REHABILITATION
SPORT SCIENCE