La Biblioteca de Psicologia i Esport ofereix als seus investigadors un llistat de de les revistes de les àrees de Psicologia, Logopèdia i Esport  amb descomptes a les taxes de publicació  (APCs) com a conseqüència d’acords subscrits per la Universitat de València. Estan classificades per categories JCR  i SJR (2019) incloent-hi quartils, posicions en altres categories, factor d’impacte i índex h. 

 REVISTES CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Arran de l’acord transformatiu sota el model «Read & Publish» signat per la Universitat de València i l’editorial Cambridge University Press (CUP), les revistes incloses són les següents:

Factor d’Impacte. Categories i quartils a JCR *

[*Recurs de pagament: es requereix identificació amb usuari i contrassenya UV]

Psychology

 Índex h. Categories i quartils a SJR

Psychology
Sport therapy and rehabilitation