La Biblioteca de Ciències Socials elabora aquestes taules amb les revistes on els investigadors poden publicar amb descomptes en les taxes APC, classificades per categories del JCR i SJR amb els quartils corresponents.

REVISTES CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

Descompte APC Dipòsit en RODERIC
100%

Categories i quartils al JCR* 

[*Recurs de pagament, es requereix identificació amb usuari i contrassenya UV]

Economics
Business
Business, Finance
Industrial Relations & Labor
Management
Sociology
Antropology
Social Work
Womens Studies
Law
Political Science
International Relations
Social Issues
Area Studies
Social Sciences

Categories i quartils al SJR

Economics and Econometrics
Economics, Econometrics & Finance (miscellaneous)
Accounting
Finance
Business & International Management
Business, Management and Accounting (miscellaneous)
Industrial Relations
Sociology and Political Science
Political Science and International Relations
Law
Public Administration
Anthropology
Gender Studies
Cultural Studies
Social Work
Social Sciences (miscellaneous)