L’objectiu d’aquesta eina és oferir al personal investigador de Dret de la Universitat de València un panorama de les revistes espanyoles de la seua àrea de coneixement, destacant els principals criteris que poden necessitar a l’hora de triar una revista per publicar.

Totes les revistes d’aquesta eina estan incloses en Dialnet Métricas i s’utilitza la seua distribució per categories. A més, l’eina ofereix la puntuació de la revista en la memòria d’investigació de la UV, el quartil i l’índex d’impacte en l’Índice Dialnet de Revistes (IDR), l’enllaç al Catálogo Latindex, el quartil del Ranking de revistes amb segell FECYT, la categoria en Scopus i/o JCR, el tipus d’accés obert i la política de l’editor respecte a l’autoarxiu. Aquesta eina complementa els llistats de revistes internacionals incloses en On publicar: Ciències Socials i JCR.

Aquesta eina s’actualtzarà en funció de les noves edicions de les fonts utilitzades.

Accés a On Publicar.Dret

 

Instruccions per a l’eina

  1. Accedir mitjançant l’usuari i contrasenya institucionals.
  2. La categoria DRET recull totes les revistes analitzades en aquesta eina.
  3. Es poden fer servir dos tipus de flitres: pel quartil de l’Índice Dialnet de Revistes i per condicons d’accés obert.
  4. Cal clicar en qualsevol part de la pantalla per executar la cerca.
  5. Per ordenar els resultats en funció d’un camp (Quartil, Punts en la Memòria d’Investigació, Latindex, Sello FECYT…), fes clic sobre l’apartat corresponent a la capçalera de cada columna.