Nova edició de JCR

 El 29 de juny s’ha llançat la nova edició dels JCR, corresponent a 2019. L’eina de Clarivate Analytics ofereix una classificació de les revistes científiques basada en el Journal Impact Factor (JIF) i en les cites rebudes per les publicacions. Aquesta nova edició incorpora un total de 12.171 revistes (351 de nova inclusió), amb el seu contingut indexat a Web of Science.

La nova edició incorpora com a novetat la classificació dels articles citats en funció de la seua modalitat d’accés, distinguint entre articles de revistes «Gold», revistes «híbrides» i de suscripció:

Un total de 125 revistes espanyoles s’han indexat al JCR 2019, i un total de 33 s’han quedat fora de la nova edició per acumulació no justificada de citacions.

Pots consultar la nova edició del JCR ací.

Formació en línia sobre Web of Science i JCR

Formació en línia sobre Web of Science i JCR

El grup Clarivate ofereix durant el mes de juny tres webinars gratuïts sobre els seus productes: Web of Science, Journal Citation Reports, Publons. Si estas pensant en publicar els teus resultats, apunta aquestes dades:

 • 18 de juny a les 12h. Descobreix el millor destí per a publicar

Necessites saber quines revistes són les més influents en el teu camp? Aprén com determinar de manera ràpida i precisa l’impacte de cites d’una revista, l’audiència i la disponibilitat d’accés obert per a ajudar-te a decidir on enviar el teu article. Registra’t ací amb el teu correu institucional.

 • 19 de juny a les 12h. Sessió oberta: com faig això en Web of Science?

Tens preguntes sobre Web of Science, Journal Citation Reports, Incites, Publons, Kopernio? Cobrirem tot el que vulgues saber en aquesta sessió especial de preguntes i respostes. Per favor envia les teues preguntes per correu electrònic a rachel.mangan@clarivate.com 5 dies abans de la sessió. En el cas que la formadora reba moltes preguntes, aquestes seran respostes durant la sessió en l’ordre rebut. Registra’t ací amb el teu correu institucional.

 • 30 de juny a les 12h. Pren decisions de confiança sobre revistes JCR 2020

Les dades de 2020 de Journal Citation Reports eixiran aquest mes. Aprén a analitzar el rendiment de la revista. Identifica ràpidament quines revistes de ciències i ciències socials són citades amb major freqüència per acadèmics en més de 200 disciplines. Registra’t ací amb el teu correu institucional.

 

Acreditació del professorat universitari (Programa ACADEMIA): formació en línia

Acreditació del professorat universitari (Programa ACADEMIA): formació en línia

La Biblioteca de Ciències Socials ha programat la formació en línia Acreditació del professorat universitari (Programa ACADEMIA): com preprar una sol·licitud d’avaluació. Comisions D14, D15 i D18, destinada al Personal Docent i Investigador (PDI).

Aquest curs està destinat al PDI interessat a acudir a processos d’acreditació en les figures de Professor Titular i Catedràtic d’Universitat.

Programa

Part 1 (General, 1 hora)

 • El programa ACADÈMIA: característiques generals.
 • Categories de mèrits i la seua qualificació.
 • L’aplicació informàtica i la tramitació de sol·licituds.

Part 2 (específica, 2 hores)

 • Mèrits avaluables en investigació.
 • L’acreditació de la qualitat en les publicacions: indicis de qualitat en revistes, articles, llibres i capítols.
 • Els índexs de cites, les bases de dades i els llistats de revistes acreditades.

Persones destinatàries

PDI interessat a acudir a processos d’acreditació en les figures de Professor Titular i Catedràtic d’Universitat en les àrees de la:

Comissió D14 Dret
Dret Administratiu; Dret Civil; Dret Constitucional; Dret del Treball i de la Seguretat Social; Dret Eclesiàstic de l’Estat; Dret Financer i Tributari; Dret Internacional Privat; Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals; Dret Mercantil; Dret Penal; Dret Processal; Dret Romà; Filosofia del Dret; Història del Dret i de les Institucions.

Comissió D15 Ciències Econòmiques i Empresarials
Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa; Economia Aplicada; Economia, Sociologia i Política Agrària; Fonaments d’Anàlisi Econòmica; Història i Institucions Econòmiques; Comercialització i Investigació de Mercats; Economia Financera i Comptabilitat; Organització d’Empreses.

Comissió D18 Ciències Socials
Antropologia Social; Ciència Política i de l’Administració; Sociologia; Treball Social i Serveis Socials.

PDI de l’àrea de Dret (D14)

 • Dia i hora: dilluns 22 de juny de 10:00 a 13:00
 • Lloc: en línia a través de l’Aula Virtual UV
 • Formadora: Amelia López
 • Sol·licituds: fins el 18 de juny o fins completar aforament (màx. 25 persones)
 • Inscripcions ací (no utilitzeu Internet Explorer)

PDI de l’àrea de CC Econòmiques i Empresarials (D15)

 • Dia i hora: dijous 25 de juny de 10:00 a 13:00
 • Lloc: en línia a través de l’Aula Virtual UV
 • Formadora: Amelia López
 • Sol·licituds: fins el 18 de juny o fins completar aforament (màx. 25 persones)
 • Inscripcions ací (no utilitzeu Internet Explorer)

PDI de l’àrea de Ciències Socials (D18)

 • Dia i hora: divendres 26 de juny de 10:00 a 13:00
 • Lloc: en línia a través de l’Aula Virtual UV
 • Formadora: Amelia López
 • Sol·licituds: fins el 18 de juny o fins completar aforament (màx. 25 persones)
 • Inscripcions ací (no utilitzeu Internet Explorer)

Formació NO reglada (no s’expedeix cap certificació).

Si teniu quelsevol dubte, contacteu amb la vostra Biblioteca.

La Universitat de València, número 178 del món en nombre d’articles científics publicats

La Universitat de València, número 178 del món en nombre d’articles científics publicats, segons Nature *INDEX

El Nature *INDEX, una base de dades sobre personal investigador i articles d’investigació bàsica publicats en Ciències Naturals, ha destacat en la seua edició de 2020 a la Universitat de València, a més, com a tercera d’Espanya i número 70 d’Europa en nombre d’articles publicats. També es situa en similars paràmetres en el recompte fraccionat, que atén el percentatge d’autors de cada institució i el nombre d’institucions afiliades per article. Per matèries, la UV és segona d’Espanya en Física per nombre d’articles i primera en Química en el recompte fraccionat.

Les dades es recullen de 82 revistes científiques d’alta qualitat en l’àrea de Ciències Naturals, que representen menys del 4-5% de les revistes que cobreixen les Ciències Naturals en la Web of Science però prop del 30% del total de cites de les revistes de Ciències Naturals.

Més informació: Servei d’Análisi i Planificació (https://links.uv.es/j2leoSo)

FORMACIÓ EXTRAORDINÀRIA WEB OF SCIENCE

FORMACIÓ EXTRAORDINÀRIA WEB OF SCIENCE

Amb motiu de la pandèmia del Covid-19, la Formació Presencial de Web of Science, programada per al mes de maig de 2020, s’ha anul·lat, i en el seu lloc, FECYT, juntament amb Clarivate, ha organitzat dotze jornades de formació temàtica en línia i gratuïta de WoS.

Aquesta formació extraordinària es durà a terme des de dimarts 11 fins dijous 28 de maig.

La duració de cada sessió será d’una hora (40 minuts de teoria i 20 minuts de pràctiques i resolució de dubtes).
Les sessions s’impartiran per mitjà de l’eina Webex.

INSCRIPCIÓ:

 • Oberta des de dimarts 28 d’abril a les 12 del matí
 • Limitada a 300
 • És imprescindible registrar-se amb un email institucional.

MATERIAL DE LA FORMACIÓ: presentacions disponibles una vegada acabe cada jornada de formació.

ENQUESTA DE VALORACIÓ: en finalitzar les jornades, els assistents hauran d’emplenar una enquesta de valoració i, posteriorment, a la fi de juny, els serà remès un CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA.

IMPORTANT: Una vegada inscrits, rebran un correu de confirmació amb l’enllaç el qual han d’utilitzar per a accedir al curs. Aquest enllaç és únic per a cada usuari. Si no reben aquest correu, consulten la seua safata de correu no desitjat o SPAM.

Més informació de dates i cursos oferits:

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/online

Avaluacions ANECA

Avaluacions ANECA

ANECA anuncia que les comissions del programa ACADEMIA continuen treballant de manera telemàtica amb els expedients que van entrar abans de l’estat d’alarma. Hui dia hi ha expedients presentats al setembre de 2019 sense activar ni resoldre. En total, fins a la data d’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma, hi havia 1970 expedients presentats sense avaluar, dels 21 comités. A fi de poder continuar treballant de manera virtual durant el període d’alarma, s’ha dissenyat un procediment perquè les persones sol·licitants puguen pujar la documentació justificativa a una plataforma i poder activar els seus expedients. S’està procedint per rigorós ordre d’entrada en l’ANECA.

D’altra banda, el programa PEP també ha continuat les seues reunions de manera virtual. En aquest cas s’han avaluat més de mil expedients. El temps de resposta mitjana és de quatre mesos des de l’entrada de la sol·licitud en un registre públic.

Un dels programes més complexos està sent el d’avaluació dels sexennis de transferència de la convocatòria de l’any 2018, havent-se rebut 16844 sol·licituds, una xifra considerablement superior a la corresponent als sexennis d’investigació, que solen situar-se al voltant de les 8000. Al desembre de 2019 es van resoldre 1895 sol·licituds. Per a la reunió del Ple de la CNEAI del pròxim 15 d’abril esperen haver resolt més del 70% de les sol·licituds i per a finals d’abril esperen tindre avaluades totes les sol·licituds.

Més informació en la nota de premsa.

Formació en línia Web of Science


FORMACIÓ EN LÍNIA WEB OF SCIENCE

La FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia) conjuntament amb Clarivate ha organitzat l’I Cicle de Formació Online 2020, que tindrà lloc des de dimarts 14 fins dilluns 20 d’abril.
Aquest cicle té com a objectiu donar a conéixer les últimes actualitzacions i novetats de la base de dades Web of Science.
S’han programat 10 sessions gratuïtes de formació online, d’hora i mitja de duració (60 minuts de teoria i 30 minuts de pràctica i resolució de dubtes).
Les sessions s’impartiran per mitjà de la ferramenta Webex.
En finalitzar les jornades, els assistents deuran complimentar una enquesta de valoració i, posteriorment, els serà remés un CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA (a principi de MAIG).
INSCRIPCIÓ (Oberta): és imprescindible registrar-se amb un email institucional.
MATERIAL DE LA FORMACIÓ: presentacions disponibles una vegada acabe cada jornada de formació.
IMPORTANT: és necessari conservar el correu de confirmació de l’inscripció que envia Clarivate, ja que en ell s’indica l’enllaç al qual deuen accedir per a realitzar el curs (únic per a cada usuari).
Més informació de dates i cursos oferits: https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/online

Seminari web: «Setting researchers up for success with better workflow»

Seminari web: «Setting researchers up for success with better workflow»

Elsevier ofereix el proper 16 d’abril un seminari web gratuït per a joves investigadors amb l’objectiu de millorar els fluxes de treball i augmentar l’impacte de la seua investigació.

El seminari web estarà a càrrec d’un doctorat recent i dos bibliotecaris que tractaran els temes següents:

 • Introduir i fomentar l’ús d’eines d’investigació.
 • Estratègies per a descobrir i analitzar literatura revisada per iguals.
 • Participació de la comunitat com una manera de construir el teu CV.
 • Revisions sistemàtiques i clubs de revistes per a equips d’investigació.
 • Alfabetització de dades que impulsa pràctiques de dades FAIR.
 • Formació en gestió de dades d’investigació.

Setting researchers up for success with better workflow

Dia: Dijous 16 d’abril

Hora: 5-6 p.m. CEST

Informació i inscripció: Elsevier Library Connect

Recursos d’investigació en obert sobre el COVID-19

La Biblioteca de Ciències de la Salut us ofereix aquest recull de recursos d’investigació sanitaris sobre el COVID-19. Es tracta de recursos en obert, adreçats a tot el personal involucrat a la recerca mèdica i sanitària:

 • Recull d’articles d’investigació de les principals revistes mèdiques
 • Datasets
 • Col·leccions de llibres electrònics
 • Recursos per a la pràctica clínica (informació basada en l’evidència), etc.

La guia ofereix també l’última actualitat en Salut Pública pel que fa a l’evolució del virus.

Recordeu que podeu fer-nos arribar les vostres consultes a La Biblioteca Respon.

Formació per a investigadors de Salut

Des d’aquest Portal proposem als investigadors de Salut revisar alguns conceptes relacionats amb l’identitat digital: perfils d’autor, xarxes per a investigadors, identificadors etc.

La Biblioteca de la UNED i BiblioMadSalud-BMS han recuperat aquest curs de 2018 i l’han tornat a oferir-lo en obert als investigadors i professionals de Ciències de la Salut. Ací teniu l’enllaç.

A més, recordeu que com sempre, podeu fer-nos arribar les vostres consultes sobre el tema a La Biblioteca Respon.

« Siguientes entradas