Com calcular l’Impacte Normalitzat

Com calcular l’Impacte Normalitzat

Hi ha convocatòries d’ajudes i subvencions que, als seus requisits, exigeixen a l’investigador acreditar un Impacte Normalitzat de la producció científica igual o superior a una xifra determinada respecte del valor mitjà mundial, en el període que s’establisca en la corresponent convocatoria.

L’Impacte Normalitzat és un indicador de l’impacte de les publicacions de cada investigador segons les cites rebudes en comparació amb el nombre mitjà de cites de la producció científica mundial en el mateix període i àrea temàtica. Per al seu càlcul has d’utilitzar una de les dos grans bases de dades internacionals, Web of Science o SCOPUS.

Com que hi ha àrees d’investigació que tenen escasa presència en aquestes bases de dades, no hi ha que oblidar que aquest requisit sol ser opcional, i que al seu lloc es pot acreditar tindre reconeguts o avaluats positivament un nombre determinat de trams d’invesitigació (sexennis).

Per al càlcul de l’Impacte Normalitzat pots fer servir la nostra guia. Si tens qualsevol dubte, contacta amb la teua Biblioteca.

Taller online sobre repositoris

OpenAire té com a objectiu afavorir la implementació de l’accés obert a Europa, mitjançant la publicació en obert de gran part dels productes d’investigació finançats amb fons europeus.

El taller que ens proposa pretén crear un espai d’intercanvi entre el personal tècnic vinculat als repositoris institucionals de les universitats, mitjançant l’exposició de tres experiències «work in progress»  de membres del Grup de Repositoris de REBIUN:

  • Francisco J. Martínez (Universitat Politècnica de València)
  • Ana M. Poveda (Universidad Carlos III de Madrid)
  • Antoni J. Prieto (Universitat Politècnica de Catalunya)
  • Pedro Príncipe (OpenAire)

Pots inscriure’t en aquest formulari.

RODERIC i la investigació en la UV amb dades

RODERIC i la investigació en la UV amb dades

Amb motiu de l’Open Access Week 2020, hem preparat una infografia per a mostrar-ne dades sobre els resultats de la investigació que es realitza en la UV  i que RODERIC ajuda a difondre.

Ací tens algunes dades sobre RODERIC  i la investigació en la UV:

RODERIC conté més de 37000 publicacions resultat de l’activitat científica del PDI de la UV.

Sabies que pots adjuntar-ne el PDF del teu article en GREC i la Biblioteca s’encarrega de comprovar els permisos de l’editor i de depositar-ho en RODERIC? Diposita el teu article en RODERIC i fes-ho visible! Com dipositar el teu article.

RODERIC conté vora 6000 tesis doctorals en accés obert o amb un període limitat d’embargament.

Sabies que és obligatori el depòsit de la tesi doctoral en RODERIC abans de la seua lectura i que pots sel·leccionar un periode d’embargament de fins 1 any? Com dipositar la teua tesi doctoral.

RODERIC ofereix un perfil d’investigador a més de 300 PDI de la UV.

Sabies que pots obtindre un perfil d’investigador RODERIC i visibilitzar la teua investigació? T’oferirà estadístiques de visites i descàrregues i podràs connectar el teu perfil RODERIC amb ORCID i DIALNET. Si tens més de 10 documents d’investigació depositats, sol·licita el teu perfil en roderic@uv.es.

Descarrega la infografia. Per a més informació, consulta amb la teua Biblioteca.

 

Setmana de l’Accés Obert

La setmana del 19 al 25 d’octubre es celebra a tot el món l’Open Access Week. Aquest esdeveniment global té com a finalitat difondre entre la comunitat acadèmica els beneficis de la publicació en obert, tot animant els investigadors a compartir experiències, bones pràctiques i estratègies per assolir l’acces obert total a les publicacions científiques.

REBIUN ho celebra compartint els actes organitzats a les diferents universitats espanyoles:   https://www.rebiun.org/acceso-abierto/open-access-week

Per la nostra part, des del Servei de Biblioteques us anirem mostrant al llarg de la setmana els diferents projectes en els quals estem treballant a la UV, en el marc de l’accés obert i la ciència oberta: repositori, OJS, revistes en obert, APC…  Accions per assolir un sistema de publicació científica més just, igualitari, gratuït i sostenible. 

Segueix-nos a la nostra web i xarxes.

Nou procés de presentació de sol·licituds a ANECA

Nou procés de presentació de sol·licituds a ANECA

El Programa ACADEMIA posa en marxa un nou procés de presentació de sol·licituds en el qual s’elimina el suport físic per a l’enviament a ANECA d’aquestes sol·licituds.

El nou procediment fa obligatori que les persones sol·licitants facen la selecció de mèrits obligatoris, complementaris (i en el cas de les sol·licituds d’acreditació per al cos de Catedràtics d’Universitat també els mèrits específics) i pugen directament a l’aplicació la justificació de tots els mèrits seleccionats. La justificació de la resta de mèrits, així com la documentació justificativa preceptiva haurà d’enviar-se a través del Registre Electrònic Comú. El procediment inclou l’obligatorietat de signar electrònicament les sol·licituds.

Les instruccions per a la presentació de sol·licituds segons el nou procediment es troben en la versió actualitzada de la Guia d’Ajuda del Programa. Pròximament es publicaran en la web d’ANECA unes instruccions detallades del procediment de presentació de sol·licituds amb la finalitat d’ajudar als sol·licitants en tot el procés. També es reforçarà el sistema de consultes.

Aquest procediment serà aplicable a partir del dia 1 de novembre de 2020.

 

«Et mereixes un sexenni»: suport al PDI en la convocatòria de sexennis d’investigació

«Et mereixes un sexenni»: suport al PDI en la convocatòria de sexennis d’investigació

La Biblioteca de Ciències Socials i la Biblioteca de Ciències de la Salut ofereixen un servei gratuït d’assessorament i ajuda al PDI que es presenta enguany a la convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora de la CNEAI (sexennis). L’objectiu és ajudar el personal investigador de la Universitat de València proporcionant-li un informe elaborat per la Biblioteca amb dades objectives sobre l’índex de qualitat de les seues publicacions científiques (mètriques i cites).

El servei està dirigit al PDI dels centres que es presenten pels camps CNEAI següents:

Campo 4. Ciencias Biomédicas

Facultat de Fisioteràpia
Facultat d’Infermeria i Podologia
Facultat de Medicina i Odontologia

Subcampo 7.1 Ciencias Sociales y Políticas

Departament de Sociologia
Departament de Treball Social

Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales

Facultat d’Economia

Campo 9. Derecho y Jurisprudencia

Facultat de Dret

El termini de recepció de sol·licituds anirà des de  l‘1 d’octubre fins l’11 de desembre de 2020.

Els investigadors que pertanguen a altres camps poden contactar amb la seua corresponent Biblioteca per a rebre assessorament.

Consulta les condicions del servei i la forma de sol·licitar-ho en la pàgina Suport + Indicis. Per a qualsevol dubte, contacta amb la teua Biblioteca.

La Universitat de València, seu virtual de la conferència internacional PEERE 2020 sobre la revisió d’articles científics

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV) és la seu virtual i l’encarregada de coordinar la PEERE Conference, una trobada internacional d’investigadores i investigadors sobre la peer review o revisió d’articles científics.

L’esdeveniment es desenvoluparà des del dia 29 de setembre fins a l’1 d’octubre

La peer review –o avaluació entre iguals– és el sistema de revisió per personal expert que utilitzen les revistes científiques per a avaluar els articles abans de publicar-los

Podeu consultar el programa complet ací:

La UV avança cap a la Ciència Oberta

La Comissió negociadora de CRUE per a la Ciència Oberta, de la qual forma parte el vicerector de Investigació de la UV, Carlos Hermenegildo, ha arribat a un acord per tal de negociar amb els quatre grans grups editorials (ACS, Elsevier, Springer/Nature i Wiley), que representen el 42% de la inversió econòmica de les universitats i amb les que finalitzen els contractes el 31 de desembre de 2020. En les negociacions participaran les universitats CRUE, 5 Instituts d’Investigació i el CSIC.

L’objectiu és aconseguir un acord que ens permeta l’accés als continguts i la publicació d’articles en accés obert, sense cap pagament individualitzat (APC). Des de CRUE són conscients que aquest acord serà un pas cap a noves formes de difusió del coneixement generat. Però també que seran negociacions dures i, que en alguns casos, es pot no arribar a acords. Per això es prepararan alternatives en el cas que es cancel·lara l’accés a un determinat editor.

Des del Servei de Biblioteques i Documentació informarem puntualment de la marxa de les negociacions i les alternatives de les què disposaran els nostres investigadors.

Nova versió de Sherpa/ROMEO

El 31 de juliol s’ha llançat la nova versió de la base de dades Sherpa /ROMEO. Aquesta eina analitza les polítiques d’accés obert de les revistes dels principals grups editors, per la qual cosa és molt útil per  confirmar si es compleixen els requisits d’una revista a l’hora de dipositar un treball a un repositori, o si la publicació en una revista compleix amb les criteris exigits per les agències finançadores, entre d’altres.

La principal novetat d’aquesta nova versió  és la desaparició dels colors que sempre havia utilitzat Sherpa/ROMEO per designar les diferents polítiques. Tal com s’explica a aquesta nova versió, les polítiques d’accés obert s’han complicat i diversificat, raó per la qual la nova versió de Sherpa ofereix una anàlisi de les possibilitats que ofereix la revista per al dipòsit de cada versió d’un treball (acceptat, revisat, publicat)

Per a qualsevol dubte al voltant de la política editorial d’una revista, pots consultar a La Biblioteca Respon.

Actualització de l’eina ON PUBLICAR

Ja està disponible l’eina «On publicar» actualitzada amb les dades de JCR 2019. L’objectiu d’aquesta eina és oferir els investigadors/es de les àrees de Salut un panorama el més complet possible de les revistes de les seues disciplines, amb tota la informació rellevant que necessiten a l’hora de triar una revista per publicar els seus papers. Les dades que s’ofereixen atenen a l’avaluació de la recerca en les especialitats de Salut, juntament amb altres dades que també són importants en aquestes àrees, com ara la quantitat a abonar en concepte d’APC o la política d’accés obert.

Amb l’actualització d’enguany, s’ofereix també la dada de les revistes que estan presents a JCR 2019 i no cobren res per publicar (143 en aquesta edició, en totes les categories). 

Per a qualsevol dubte al voltant d’on publicar, pots escriure-nos a La Biblioteca Respon.

 

« Siguientes entradas