«Et mereixes un sexenni»: suport al PDI en la convocatòria de sexennis d’investigació

«Et mereixes un sexenni»: suport al PDI en la convocatòria de sexennis d’investigació

La Biblioteca de Ciències Socials i la Biblioteca de Ciències de la Salut ofereixen un servei gratuït d’assessorament i ajuda al PDI que es presenta enguany a la convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora de la CNEAI (sexennis). L’objectiu és ajudar el personal investigador de la Universitat de València proporcionant-li un informe elaborat per la Biblioteca amb dades objectives sobre l’índex de qualitat de les seues publicacions científiques (mètriques i cites).

El servei està dirigit al PDI dels centres que es presenten pels camps CNEAI següents:

Campo 4. Ciencias Biomédicas

Facultat de Fisioteràpia
Facultat d’Infermeria i Podologia
Facultat de Medicina i Odontologia

Subcampo 7.1 Ciencias Sociales y Políticas

Departament de Sociologia
Departament de Treball Social

Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales

Facultat d’Economia

Campo 9. Derecho y Jurisprudencia

Facultat de Dret

El termini de recepció de sol·licituts anirà des de  l‘1 d’octubre fins l’11 de desembre de 2020.

Els investigadors que pertanguen a altres camps poden contactar amb la seua corresponent Biblioteca per a rebre assessorament.

Consulta les condicions del servei i la forma de sol·licitar-ho en la pàgina Suport + Indicis. Per a qualsevol dubte, contacta amb la teua Biblioteca.

La Universitat de València, seu virtual de la conferència internacional PEERE 2020 sobre la revisió d’articles científics

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València (ETSE-UV) és la seu virtual i l’encarregada de coordinar la PEERE Conference, una trobada internacional d’investigadores i investigadors sobre la peer review o revisió d’articles científics.

L’esdeveniment es desenvoluparà des del dia 29 de setembre fins a l’1 d’octubre

La peer review –o avaluació entre iguals– és el sistema de revisió per personal expert que utilitzen les revistes científiques per a avaluar els articles abans de publicar-los

Podeu consultar el programa complet ací:

La UV avança cap a la Ciència Oberta

La Comissió negociadora de CRUE per a la Ciència Oberta, de la qual forma parte el vicerector de Investigació de la UV, Carlos Hermenegildo, ha arribat a un acord per tal de negociar amb els quatre grans grups editorials (ACS, Elsevier, Springer/Nature i Wiley), que representen el 42% de la inversió econòmica de les universitats i amb les que finalitzen els contractes el 31 de desembre de 2020. En les negociacions participaran les universitats CRUE, 5 Instituts d’Investigació i el CSIC.

L’objectiu és aconseguir un acord que ens permeta l’accés als continguts i la publicació d’articles en accés obert, sense cap pagament individualitzat (APC). Des de CRUE són conscients que aquest acord serà un pas cap a noves formes de difusió del coneixement generat. Però també que seran negociacions dures i, que en alguns casos, es pot no arribar a acords. Per això es prepararan alternatives en el cas que es cancel·lara l’accés a un determinat editor.

Des del Servei de Biblioteques i Documentació informarem puntualment de la marxa de les negociacions i les alternatives de les què disposaran els nostres investigadors.

Nova versió de Sherpa/ROMEO

El 31 de juliol s’ha llançat la nova versió de la base de dades Sherpa /ROMEO. Aquesta eina analitza les polítiques d’accés obert de les revistes dels principals grups editors, per la qual cosa és molt útil per  confirmar si es compleixen els requisits d’una revista a l’hora de dipositar un treball a un repositori, o si la publicació en una revista compleix amb les criteris exigits per les agències finançadores, entre d’altres.

La principal novetat d’aquesta nova versió  és la desaparició dels colors que sempre havia utilitzat Sherpa/ROMEO per designar les diferents polítiques. Tal com s’explica a aquesta nova versió, les polítiques d’accés obert s’han complicat i diversificat, raó per la qual la nova versió de Sherpa ofereix una anàlisi de les possibilitats que ofereix la revista per al dipòsit de cada versió d’un treball (acceptat, revisat, publicat)

Per a qualsevol dubte al voltant de la política editorial d’una revista, pots consultar a La Biblioteca Respon.

Actualització de l’eina ON PUBLICAR

Ja està disponible l’eina «On publicar» actualitzada amb les dades de JCR 2019. L’objectiu d’aquesta eina és oferir els investigadors/es de les àrees de Salut un panorama el més complet possible de les revistes de les seues disciplines, amb tota la informació rellevant que necessiten a l’hora de triar una revista per publicar els seus papers. Les dades que s’ofereixen atenen a l’avaluació de la recerca en les especialitats de Salut, juntament amb altres dades que també són importants en aquestes àrees, com ara la quantitat a abonar en concepte d’APC o la política d’accés obert.

Amb l’actualització d’enguany, s’ofereix també la dada de les revistes que estan presents a JCR 2019 i no cobren res per publicar (143 en aquesta edició, en totes les categories). 

Per a qualsevol dubte al voltant d’on publicar, pots escriure-nos a La Biblioteca Respon.

 

Nova edició de JCR

 El 29 de juny s’ha llançat la nova edició dels JCR, corresponent a 2019. L’eina de Clarivate Analytics ofereix una classificació de les revistes científiques basada en el Journal Impact Factor (JIF) i en les cites rebudes per les publicacions. Aquesta nova edició incorpora un total de 12.171 revistes (351 de nova inclusió), amb el seu contingut indexat a Web of Science.

La nova edició incorpora com a novetat la classificació dels articles citats en funció de la seua modalitat d’accés, distinguint entre articles de revistes «Gold», revistes «híbrides» i de suscripció:

Un total de 125 revistes espanyoles s’han indexat al JCR 2019, i un total de 33 s’han quedat fora de la nova edició per acumulació no justificada de citacions.

Pots consultar la nova edició del JCR ací.

Formació en línia sobre Web of Science i JCR

Formació en línia sobre Web of Science i JCR

El grup Clarivate ofereix durant el mes de juny tres webinars gratuïts sobre els seus productes: Web of Science, Journal Citation Reports, Publons. Si estas pensant en publicar els teus resultats, apunta aquestes dades:

 • 18 de juny a les 12h. Descobreix el millor destí per a publicar

Necessites saber quines revistes són les més influents en el teu camp? Aprén com determinar de manera ràpida i precisa l’impacte de cites d’una revista, l’audiència i la disponibilitat d’accés obert per a ajudar-te a decidir on enviar el teu article. Registra’t ací amb el teu correu institucional.

 • 19 de juny a les 12h. Sessió oberta: com faig això en Web of Science?

Tens preguntes sobre Web of Science, Journal Citation Reports, Incites, Publons, Kopernio? Cobrirem tot el que vulgues saber en aquesta sessió especial de preguntes i respostes. Per favor envia les teues preguntes per correu electrònic a rachel.mangan@clarivate.com 5 dies abans de la sessió. En el cas que la formadora reba moltes preguntes, aquestes seran respostes durant la sessió en l’ordre rebut. Registra’t ací amb el teu correu institucional.

 • 30 de juny a les 12h. Pren decisions de confiança sobre revistes JCR 2020

Les dades de 2020 de Journal Citation Reports eixiran aquest mes. Aprén a analitzar el rendiment de la revista. Identifica ràpidament quines revistes de ciències i ciències socials són citades amb major freqüència per acadèmics en més de 200 disciplines. Registra’t ací amb el teu correu institucional.

 

Acreditació del professorat universitari (Programa ACADEMIA): formació en línia

Acreditació del professorat universitari (Programa ACADEMIA): formació en línia

La Biblioteca de Ciències Socials ha programat la formació en línia Acreditació del professorat universitari (Programa ACADEMIA): com preprar una sol·licitud d’avaluació. Comisions D14, D15 i D18, destinada al Personal Docent i Investigador (PDI).

Aquest curs està destinat al PDI interessat a acudir a processos d’acreditació en les figures de Professor Titular i Catedràtic d’Universitat.

Programa

Part 1 (General, 1 hora)

 • El programa ACADÈMIA: característiques generals.
 • Categories de mèrits i la seua qualificació.
 • L’aplicació informàtica i la tramitació de sol·licituds.

Part 2 (específica, 2 hores)

 • Mèrits avaluables en investigació.
 • L’acreditació de la qualitat en les publicacions: indicis de qualitat en revistes, articles, llibres i capítols.
 • Els índexs de cites, les bases de dades i els llistats de revistes acreditades.

Persones destinatàries

PDI interessat a acudir a processos d’acreditació en les figures de Professor Titular i Catedràtic d’Universitat en les àrees de la:

Comissió D14 Dret
Dret Administratiu; Dret Civil; Dret Constitucional; Dret del Treball i de la Seguretat Social; Dret Eclesiàstic de l’Estat; Dret Financer i Tributari; Dret Internacional Privat; Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals; Dret Mercantil; Dret Penal; Dret Processal; Dret Romà; Filosofia del Dret; Història del Dret i de les Institucions.

Comissió D15 Ciències Econòmiques i Empresarials
Mètodes Quantitatius per a l’Economia i l’Empresa; Economia Aplicada; Economia, Sociologia i Política Agrària; Fonaments d’Anàlisi Econòmica; Història i Institucions Econòmiques; Comercialització i Investigació de Mercats; Economia Financera i Comptabilitat; Organització d’Empreses.

Comissió D18 Ciències Socials
Antropologia Social; Ciència Política i de l’Administració; Sociologia; Treball Social i Serveis Socials.

PDI de l’àrea de Dret (D14)

 • Dia i hora: dilluns 22 de juny de 10:00 a 13:00
 • Lloc: en línia a través de l’Aula Virtual UV
 • Formadora: Amelia López
 • Sol·licituds: fins el 18 de juny o fins completar aforament (màx. 25 persones)
 • Inscripcions ací (no utilitzeu Internet Explorer)

PDI de l’àrea de CC Econòmiques i Empresarials (D15)

 • Dia i hora: dijous 25 de juny de 10:00 a 13:00
 • Lloc: en línia a través de l’Aula Virtual UV
 • Formadora: Amelia López
 • Sol·licituds: fins el 18 de juny o fins completar aforament (màx. 25 persones)
 • Inscripcions ací (no utilitzeu Internet Explorer)

PDI de l’àrea de Ciències Socials (D18)

 • Dia i hora: divendres 26 de juny de 10:00 a 13:00
 • Lloc: en línia a través de l’Aula Virtual UV
 • Formadora: Amelia López
 • Sol·licituds: fins el 18 de juny o fins completar aforament (màx. 25 persones)
 • Inscripcions ací (no utilitzeu Internet Explorer)

Formació NO reglada (no s’expedeix cap certificació).

Si teniu quelsevol dubte, contacteu amb la vostra Biblioteca.

La Universitat de València, número 178 del món en nombre d’articles científics publicats

La Universitat de València, número 178 del món en nombre d’articles científics publicats, segons Nature *INDEX

El Nature *INDEX, una base de dades sobre personal investigador i articles d’investigació bàsica publicats en Ciències Naturals, ha destacat en la seua edició de 2020 a la Universitat de València, a més, com a tercera d’Espanya i número 70 d’Europa en nombre d’articles publicats. També es situa en similars paràmetres en el recompte fraccionat, que atén el percentatge d’autors de cada institució i el nombre d’institucions afiliades per article. Per matèries, la UV és segona d’Espanya en Física per nombre d’articles i primera en Química en el recompte fraccionat.

Les dades es recullen de 82 revistes científiques d’alta qualitat en l’àrea de Ciències Naturals, que representen menys del 4-5% de les revistes que cobreixen les Ciències Naturals en la Web of Science però prop del 30% del total de cites de les revistes de Ciències Naturals.

Més informació: Servei d’Análisi i Planificació (https://links.uv.es/j2leoSo)

FORMACIÓ EXTRAORDINÀRIA WEB OF SCIENCE

FORMACIÓ EXTRAORDINÀRIA WEB OF SCIENCE

Amb motiu de la pandèmia del Covid-19, la Formació Presencial de Web of Science, programada per al mes de maig de 2020, s’ha anul·lat, i en el seu lloc, FECYT, juntament amb Clarivate, ha organitzat dotze jornades de formació temàtica en línia i gratuïta de WoS.

Aquesta formació extraordinària es durà a terme des de dimarts 11 fins dijous 28 de maig.

La duració de cada sessió será d’una hora (40 minuts de teoria i 20 minuts de pràctiques i resolució de dubtes).
Les sessions s’impartiran per mitjà de l’eina Webex.

INSCRIPCIÓ:

 • Oberta des de dimarts 28 d’abril a les 12 del matí
 • Limitada a 300
 • És imprescindible registrar-se amb un email institucional.

MATERIAL DE LA FORMACIÓ: presentacions disponibles una vegada acabe cada jornada de formació.

ENQUESTA DE VALORACIÓ: en finalitzar les jornades, els assistents hauran d’emplenar una enquesta de valoració i, posteriorment, a la fi de juny, els serà remès un CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA.

IMPORTANT: Una vegada inscrits, rebran un correu de confirmació amb l’enllaç el qual han d’utilitzar per a accedir al curs. Aquest enllaç és únic per a cada usuari. Si no reben aquest correu, consulten la seua safata de correu no desitjat o SPAM.

Més informació de dates i cursos oferits:

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/servicios/formacion/online

« Siguientes entradas