ANECA ha programat per al proper dimecres 19 de gener quatre sessions en línia a través del seu espai #ConversacionesCon ANECA, en el canal de l’Agencia en YouTube, ANECAtv. S’explicarà amb detall el desenvolupament de l’avaluació de l’activitat investigadora corresponent a l’any 2021.

Estan previstes quatre sessions amb el següent horari:

 • 09.00h a 11.00h
  • Comité 2: Química
  • Comité 3: Biología Celular y Molecular
  • Comité 4: Ciencias Biomédicas
  • Comité 5: Ciencias de la Naturaleza
 • 12.00h a 14.00h
  • Comité 1: Matemáticas
  • Comité 6.1.: Tecnologías Mecánicas y de la producción
  • Comité 6.2.: Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica
  • Comité 6.3.: Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo
 • 16:00h a 18.00h
  • Comité 7.1.: CC. Sociales, Políticas, del Comportamiento y de Estudios de Género
  • Comité 7.2.: Ciencias de la Educación
  • Comité 8: Ciencias Económicas y Empresariales
 • 18.30h a 20.30h
  • Comité 9: Derecho y Jurisprudencia
  • Comité 10: Historia, Geografía y Arte
  • Comité 11: Filosofía, Filología y Lingüística

L’emissió serà en directe i es podrà seguir sense inscripció prèvia. La participació estarà oberta a través del xat del canal.

ACCEDIR A L’EMISSIÓ EN YOUTUBE

 

A data de gener 2022 ja s’han consumit totes les APC bonificades que teníem a les editorials Elsevier i ACS.

Pel que fa a les APC de les editorials Wiley i Springer, encara hi han disponibles, així com de Cambridge, amb qui s’ha renovat l’acord per a 2022.

Estem a l’espera de tindre més informació sobre possibles renovacions dels acords. Anirem informant de totes les novetats des d’aquest Portal.

Descomptes per publicar en obert

 

El passat 1 de gener va eixir publicada al BOE la resolució de CNEAI que informa de la convocatòria per a solicitar l’avaluació de l’activitat investigadora per part del professorat funcionari:

 • Qui pot demanar-la? Personal investigador Catedràtic/a, Titular d’Universitat, Catedràtic/a d’Escola Universitària o Titular d’Escola Universitària. 
 • Quan? El termini per a demanar el/s sexenni/s d’investigació comença el 17 de gener i acaba el 7 de febrer de 2022.
 • On? Tots els tràmits han de realitzar-se a la seu electrònica d’ANECA 

Els criteris d’avaluació dels 11 camps de coneixement també s’han publicat ja al BOE, sense novetats destacables respecte a anteriors convocatòries.

A més, també s’acaba de fer pública la Resolució del 27 de desembre del Rectorat de la Universitat de València per la qual s’aprova l’avaluació de la investigació per al PDI contractat (Contratats, Ajudants, Colaboradors, Associats -acreditats a Contractat o Titular) i Personal Investigador Doctor. El termini de presentació de la documentació és el mateix (17 de gener a 7 de febrer) i el tràmit en aquest cas és doble: s’ha de realitzar a la seu electrònica d’ANECA i a la seu electrònica de la Universitat, ENTREU.

Tota la informació sobre la convocatòria de sexennis la podeu trobar a l’apartat d’acreditació i avaluació, i per a qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a La Biblioteca Respon.

Segons informa ANECA, es preveu que les sol·licituds per a l’avaluació de l’activitat investigadora (sexennis) es presenten a través de la seu electrònica de l’agència del 17 de gener al 7 de febrer de 2022. És convenient que vages avançant treball perquè hi ha poc temps per a preparar tota la documentació que necessites una vegada oberta la convocatòria. Revisa els següents punts per a tindre-ho tot enllestit:

 • Indicis de qualitat i cites rebudes de cadascuna de les teues publicacions. Des de l’1 d’octubre al 10 de desembre, la Biblioteca ha enviat més de 300 informes amb indicis i cites de les publicacions. Si ens has sol·licitat el teu informe, ja tens fet gran part del treball.
 • Revisió de criteris. En els primers dies de termini de presentació de sol·licituds, ANECA programarà trobades en línia a través del seu espai #ConversacionesconANECA. Es realitzaran quatre edicions per a explicar barems i detalls del procediment. Els criteris no pateixen modificació substancial, per la qual cosa convé que revises els de l’anterior convocatòria.
 • Perfils d’investigador creats i revisats: ORCID, Google Scholar… Dona molt mala imatge per tindre el perfil de Google Scholar amb publicacions alienes, duplicades o amb errades ortogràfiques.
 • Curriculum vitae normalitzat. Pots fer servir l’aplicació informàtica CURRICUL@ de la plataforma GREC. L’aplicació CURRICUL@ permet actualitzar i gestionar el currículum propi, així com exportar-lo en diversos formats, entre els quals destaca el format CVN (Curriculum Vitae Normalitzat).
 • Identificació amb Cl@ve i signatura en la seu electrònica. Per a accedir als tràmits, recorda que necessitaràs el teu certificat electrònic (incloent el DNI-e) i disposar de signatura amb certificat en el teu equip o navegador (és imprescindible tindre instal·lada Autofirma). La UV ofereix la tramitació del certificat de signatura electrònica.
 • Tria les teues 5 millors publicacions més 2 substitutòries. Les anteriors convocatòries especifiquen que no s’accepten publicacions acceptades o en tràmits, totes han d’estar publicades.

Si necessites ajuda per a crear o revisar els teus perfils d’autor, o si tens el teu informe d’indicis de la Biblioteca i necessites algun aclariment, pots contactar-nos a través de Biblioteca Respon.

Atesa la gran recepció del servei d’indicis per a sexennis, però condicionats per la sostenibilitat dels nostres recursos, el Servei de Biblioteques i Documentació ofereix una ampliació del termini de recepció de sol·licituds fins el proper 10 de desembre, per als investigadors i investigadores que s’avaluen pels següents camps:

 1. Matemáticas y Física
 2. Química
 3. Biología Celular y Molecular
 4. Ciencias Biomédicas
 5. Ciencias de la Naturaleza
 6. Ingenierías y Arquitectura
  • 6.1 Tecnologías Mecánicas y de la Producción
  • 6.2 Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica
 7. 1 Ciencias Sociales, Políticas, del Comportamiento y de Estudios de Género
 8. Ciencias Económicas y Empresariales
 9. Derecho y Jurisprudencia

Per demanar el servei, cal fer servir el formulari que trobareu a la nostra web.

L’última setmana d’octubre celebrem, des de fa catorze anys, l’OA Week, un esdeveniment global promogut en els seus inicis per l’organisme SPARC i que ara arriba a totes les institucions involucrades en la promoció de la ciència oberta i l’accés obert. 

Cada any, la Setmana de l’Accés Obert proposa un tema de reflexió, entorn del qual s’organitzen una sèrie d’activitats, amb la finalitat de mostrar als actors implicats els beneficis de la publicació en obert, i la de difusió de les diferents iniciatives que  duen a terme les institucions en la promoció de l’OA. Enguany el tema triat és «It matters how we open knowledge: building structural equity«, i el focus es posa en les diferents comunitats i actors socials, i en l’impacte que l’accés obert pot tindre en el camí de construir societats més igualitàries.

La Setmana de l’Accés Obert es celebra del 25 al 31 d’octubre, i podeu consultar les diferents activitats organitzades per SPARC ací.

El passat 1 d’octubre, en el marc de les «Conversaciones con ANECA» es van avançar alguns dels criteris que les diferents comissions estan treballant per incloure en les pròximes convocatòries d’avaluació.

Per una banda, es van fer públics els nous «Principios y directrices de la evaluación de la investigación» que regiran les pròximes convocatòries d’acreditació i sexennis (i que cada comissió adaptarà a les circumstàncies concretes de la seua àrea de coneixement) i, a més, es va presentar un «Informe de revistas Open Access» amb un estudi de les publicacions presents en JCR que presenten, segons ANECA, «comportaments no estàndar«, i una freqüència en la manifestació d’aquestos comportaments (esporádico, repetido, constante).

D’aquest estudi s’extrau una llista de revistes, quasi totes presents a l’edició Science de JCR. Els treballs publicats a aquestes revistes, segons va informar ANECA, encara es valoraran en la próxima convocatòria de sexennis, però s’analitzaran de manera especial a partir de 2022, tal com s’explica al document de «Principios y directrices…», a la directriu 19 (D19) : los trabajos publicados en estas revistas... serán objeto de especial análisis, que podrán llevar a una rebaja de su consideración o la no aceptación de los mismos. Esta consideración especial, que deberá detallar cada comisión o comité, será efectiva para aportaciones realizadas a partir de 2022.

Pots consultar la presentació sencera d’ANECA ací.

El Servei de Biblioteques i Documentació ofereix el seu servei Suport + Indicis al personal investigador de la UV que es presenta enguany a la convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora de la CNEAI (sexennis). 

Aquest servei gratuït té com a objectiu ajudar el personal investigador de la Universitat de València proporcionant-li un informe elaborat per la Biblioteca amb els indicis de qualitat de les seues publicacions científiques (indicadors bibliomètrics i cites).

Durant la convocatòria de sexennis 2021, el servei està dirigit a tot el PDI de la UV, independenment del camp CNEAI pel qual es presente, i es limita a la capacitat de cada biblioteca.

Per tal de conèixer les figures de PDI que poden sol·licitar l’avaluació de la seua activitat investigadora, es pot consultar la pàgina de RRHH PDI.

El termini general de recepció de sol·licituts durarà des de  l‘1 d’octubre fins el 15 de novembre de 2021.

Consulta les condicions del servei i com demanar el teu informe en Suport + Indicis per a sexennis.

ANECA explica el divendres els principis i directrius generals per a l’actualització dels criteris d’avaluació de la investigació

Els principis i directrius generals que ha fixat ANECA per a guiar el procés d’actualització dels criteris usats per a avaluar la investigació que serviran com a marc per al treball coordinat de tots els seus comités i comissions d’acreditació i sexennis centraran la nova edició de #ConversacionesConANECA que se celebrarà aquest divendres, dia 1 d’octubre, de 10 a 12 hores, a través de ANECAtv .

En #ConversacionesConANECA sobre AVALUACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ intervindran Mercedes Siles Molina, directora d’ANECA, i Mª Concepción López Fernández, directora de la División de Evaluación de Profesorado d’ANECA, per a donar a conéixer aquests principis i directrius i explicar les accions dutes a terme per l’Agència fins hui en la preparació del procés d’actualització de criteris, que es preveu que estiga conclòs abans que finalitze l’any.

L’emissió serà en directe i es podrà seguir sense necessitat d’inscripció prèvia. La participació estarà oberta a través del xat del canal, en el qual es podran formular preguntes, consultes o suggeriments durant el temps d’emissió de l’espai.

#ConversacionesConAneca sobre AVALUACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ:

 • Principis i directrius generals per a l’actualització de criteris
 • Indicadors bibliomètrics i altres indicadors
 • Open Sciencie
 • Open Access
 • Manifest de Leiden
 • Què ha fet ANECA
 • Què farà ANECA

L’aliança Fit-Forthem, en la qual participa la Universitat de València, reuneix a 7 universitats europees, i té com a objectiu promoure accions d’I+D+I, gestió de la recerca, promoure la co-creació de ciència i reduir les desigualtats entre els països membres mitjançant una política de compartir bones pràctiques i recursos.

El SBD participa en una de les línies de treball del projecte, la promoció de la ciència oberta, i és precisament dins aquesta línia on s’ha identificat el servei de suport a la investigació “On publicar” i “On no publicar” com un exemple de bona pràctica en el camp de la ciència oberta.

El servei es descriu al projecte com una eina de suport en el procés de selecció de revistes, incidint en el seu valor per oferir informació sobre les polítiques d’accés obert, les taxes APC, els descomptes i acords que ofereixen les revistes, o la detecció de possibles fraus en revistes en obert.

La possibilitat de reproducibilitat i l’impacte entre els nostres investigadors, han estat clau per tal d’identicar aquestos serveis com a bones pràctiques que altres universitats poden desenvolupar.

Les bones pràctiques a les universitats «Fit-Forthem» es recopilaran a un llibre que s’editarà en acabar el període establert per a l’aliança.

« Entradas anteriores
Traduce »