Scopus

SCOPUS és una base de dades bibliogràfica de resums i cites d’articles de revistes científiques.

Cal recordar que es tracta d’una base de dades de pagament i a la qual té accés la Universitat de València per l’acord subscrit pel Ministeri a través de la FECYT. Per a usar-la haurem d’estar en un ordinador de la xarxa de la  UV o connectats via VPN

 

 

Creació del perfil

La pàgina web d’un autor en Scopus no la crea l’investigador. Es genera quan existeixen en la base de dades producció d’un autor.

Actualitzazció

L’actualització amb nous treballs es fa automàticament quan s’incorpora nova producció científica d’un autor.

Què trobeu en el perfil de Scopus?

En el perfil d’autor de Scopus trobeu:

pèrfil Scopus

1. Informacio sobre l’investigador

  • Nom i variants del nom amb les quals ha aparegut l’autor en la base de dades.
  • El identificador o número Author ID que Scopus assigna a cada autor  per a identificar-lo de manera unívoca.
  • Relaciona a l’investigador amb la institució a la qual pertany
  • Ofereix la possibilitat d’enllaçar-ho amb OrcID

2. Producció científica i ferramentes bibliomètriques

  • Total de documents indexats en Scopus.
  • Detalla el número de cites rebudes i el de treballs que citen al autor.
  • Índex h
  • Número de coautors amb qui ha col·laborat.
  • Gràfica de cites per any
  • Ofereix, a més, una sèrie de ferramentes bibliomètricas
   • Anàlisi  de la produccó de l’autor (Analyze author output). Ofereix 4 opcions:
    • Documents: Ofrereix 4 possiblitatd d’anàlisi de la producció científica (per les fonts en les quals publica, per tipus de document, per any i per disciplina).
    • h-index: Taula i gràfica de l’índex h de l’autor possibilitant la eliminació de les autocites.
    • Citations: Taula i gràfica de les cites rebudes per any
    • Co-authors: Proporciona els noms dels coautors de l’autor analitzat al llarg de la seua activitat científica.

  • Veure l’informe de cites (View citation overview)
  • Veure el gràfic de l’índex h (View h-Graph)

 3. Alertes

Scopus ofereix dos tipos d’alertes:

  • Follow this author: Al seguir a un autor ens alerta quan publica un nou document.
  • Get citation alerts: Alerta de cita. Si algú vos cita us ho comunicarà.

Es poden utilitzar les referències?

 • Podeu exportar a OrcID. S’aconsella tenir creat el perfil de OrcID abans de traspassar els registres des de Scopus, encara que es pot crear en el moment d’exportar-los.
 • Podeu exportar a CVN: Exportación de datos Scopus a CVN

En quins apartats del perfil pot actuar l’investigador

Correcció d’errors

Si es detecta algun error en Scopus:

  • Diverses entrades d’autor per a la seua producció científica
  • Obres atribuïdes que no són seues, etc.

Scopus ofereix un procediment per a realitzar aquestes correccions:

  • Agrupar 2 o més entrades que facen referència al mateix investigador
  • Eliminar articles mal assignats
  • Afegir uns altres que no s’havien assignat

Per a facilitar aquesta correcció el Servei de Biblioteques de la UV ha elaborat una guia Scopus: Com corregir l’Author ID

Més informació sobre l’autorID en la pàgina de Scopus

 Guia per a l’investigador