Perfils RODERIC

RODERIC (Repositori d’Objectes Digitals per a l’Ensenyament la Recerca i la Cultura) és el repositori institucional de la Universitat de València, i és gestionat pel Servei de Biblioteques i Documentació (SBD). El seu objectiu és recollir, preservar i donar visibilitat a la producció intel·lectual de la Universitat de València.

Creació del perfil

Els gestors de RODERIC us ofereixen la creació d’un perfil d’autor quan detecten que l’investigador ha dipositat més de deu publicacions.

 

Actualització

Una vegada creat el perfil el nombre de documents d’un autor al seu perfil va creixent a mesura que vaja dipositant-ne.

Avantatges

 • Us interessa dipositar en RODERIC perquè:
  • Els blogs personals no indexen en cercadors com Google igual que un repositori.
  • Les xarxes socials donen visibilitat a l’investigador, però el repositori a més a més dóna prestigi a la institució.
  • Els documents dels repositoris estan descrits amb metadades, una estandardització segons normes internacionals que facilita l’intercanvi d’informació amb altres plataformes i el rastreig dels cercadors web.
  • Google Scholar prioritza els continguts dels repositoris acadèmics en les seues respostes.
 • Us oferim a més altres serveis:
  • La vostra producció en un únic lloc.
  • Estadístiques d’ús.
  • Difusió nacional i internacional.
  • Control dels drets d’autor per llicències Creative Commons. Generalment Reconeixement-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)
  • Compliment de la legislació vigent.
  • Garantia d’accés permanent mitjançant una URL estable (handle): http://roderic.uv.es/handle/10550/xxxxx
  • Inclusió de almètriques (per a documents amb DOI)
  • Possibilitat de compartir en xarxes socials i gestors de referència bibliogràfics.

Com es diposita la producció científica en RODERIC?

 • Articles de revista:
  • Es diposita des de GREC adjuntant el PDF en introduir la referència en el Curricul@.
  • Podeu seguir els passos en aquesta guia.
  • És important pujar la versió permesa. Hi ha tres versions de cada article:
   • Pre-print: la que s’envia a la revista per a la seua publicació.
   • Post-print del autor: la que resulta de la revisió d’experts.
   • Publisher’s PDF o Post-print del editor: la definitiva que ix en la revista.
  • Per a saber quina és la permesa per a dipositar en RODERIC podeu consultar Sherpa/Romeo o Dulcinea.
  • La biblioteca ho farà en tot cas i per a cada article, i en el cas que no puga depositar-se perquè així ho especifica l’editor, us ho comunicarem.
   Si cal establir un període d’embargament per a la seua visualització perquè així ho estableix la política de l’editorial de la revista, també ho gestionarà la biblioteca.
 • Resta de la producció científica i docent:
  • Ha de dipositar-se directament en RODERIC.
  • Us heu d’identificar en l’espai El meu RODERIC.
  • Seguir les instruccions per a cada tipus documental que trobareu en la pàgina  següent de RODERIC.

Informació bibliomètrica

 • Informa sobre el nombre de descàrregues de cada referència, el total de referències i descàrregues de l’autor i la mitjana entre les dues xifres.

 

Altres enllaços des de RODERIC

RODERIC ofereix també la possibilitat d’enllaçar el seu perfil amb altres com: Dialnet, OrcID, Scopus, Academia, ResearchGate, ResearcherID, Google scholar. Si voleu incorporar la resta de perfils a RODERIC, heu de comunicar-ho als gestors de RODERIC mitjançant un correu electrònic facilitant-los les URL’s d’aquests perfils.

Guies per a l’investigador

Per a contactar amb els gestors de RODERIC