OrcID (Open Researcher and ContributorID) és un sistema d’identificació d’autors científics.

Es tracta d’un projecte obert, sense ànim de lucre, comunitari, que ofereix un sistema per a crear i mantenir un registre únic d’investigadors i un mètode clar per a vincular les activitats de recerca i els productes d’aquestes investigacions.
Per primera vegada s’han posat d’acord: investigadors, editors científics, entitats que financen les recerques, organitzacions que investiguen i associacions professionals.

Avantatges

 • OrcID: Us dóna un número OrcID que identifica de manera unívoca a l’investigador: 16 números separats per guions en grups de 4: 0000-0000-0000-0000
 • También conocido como (Also known as)Soluciona, en part, el problema de la normalització de la signatura científica: ja que, al marge de l’entrada principal, permet arreplegar totes les varietats de signatures que heu utilitzat i aquelles per les quals se us han indexat en les bases de dades.
 • Permet en una sola pàgina web un accés complet a les dades de l’investigador. Seccions que trobem:
  • Biografía (Biography): que us permet incorporar una biografia personal.
  • Educación (Education): estudis realitzats.
  • Empleo (Employement): experiència professional, càrrecs en la Universitat, etc.
  • Financiamiento (Fundinng): projectes de recerca en els quals s’ha col·laborat.
  • Obras (Works): referències bibliogràfiques de la vostra producció científica (llibres, articles, obres en col·laboració, ponències o comunicacions i congressos, etc.)  Teniu l’opció de l’enllaç al text complet si està accessible per exemple en el vostre repositori o a una revista Open Access…
  • Sitios web (Websites): permet enllaçar  a webs personals o dels projectes o instituts en els quals treballeu; i amb llocs web on teniu altres perfils d’investigador (RODERIC, Dialnet, Google Scholar, Academia, Researchgate, Scopus, ResearcherID…).

Per què és important tenir un OrcID?

 • Les bases de dades el comencen a incorporar per a identificar als autors.
 • Els editors científics ho reclamen quan aneu a publicar amb ells: Springer, Elsevier…
 • Està integrat amb els sistemes d’identificació que ja existeixen: ResearcherID, Scopus Author ID…
 • Les institucions comencen a demanar-lo quan sol·liciteu el finançament d’un projecte.
 • Ja està incorporat en el CVN o el GREC.

Creació del perfil

OrcID: Com crear un perfil

Actualització

És convenient amb certa regularitat o almenys una vegada a l’any afegir els treballs nous al perfil de OrcID. Pot fer-se immediatament després de la inclusió en el l’aplicació d’investigació de la UV

o en el moment en què es publica el  vostre treball i està accessible al públic en general.

 Guies per a l’investigador