Google Acadèmic

Google Acadèmic  o Google Scholar (GS) és un cercador de Google enfocat en el món acadèmic que s’especialitza en localitzar literatura científica-acadèmica. El lloc indexa editorials, biblioteques, repositoris, bases de dades bibliogràfiques, etc.

Entre els resultats que proporciona es poden trobar: cites, enllaç a llibres, articles de revistes científiques, comunicacions i ponències a congressos, informes científics-tècnics, tesis, tesines, arxius dipositats en repositoris…

 

Creació del perfil

Google Acadèmic – Google Scholar: Com crear un perfil

 Actualització

 El nombre de cites s’actualitza automàticament si escollim aquesta opció. És convenient, entrar amb certa regularitat, una vegada a l’any almenys, per a veure si s’han incorporat noves cites en la base GS però que no estan en el vostre perfil.

Avantatges

  • Els autors amb producció en GS podran crear-se un perfil on agruparen totes les seues referències amb informació com les vegades en què s’ha citat un treball.
  • Es pot accedir al text complet quan està en un repositori, en  Open Access o tenim la subscripció del recursos en la Universitat de València.
  • Proporciona una secció d’indicadors bibliomètrics: nombre total de cites, cites en els últims 5 anys, Índex H.
  • La pàgina permet marcar les referències des de dins d’un perfil per a exportar-les a un gestor bibliogràfic o en un fitxer BibTex i incorporar-les al perfil de OrcID.

Com es visualitza un autor en GS

  • Si el cerquem pel nom i té perfil apareix el nom al costat d’un tinter i una ploma.
  • En una referència, l’autor amb perfil apareix subratllat.

  • El registre complet

 

 Guies per a l’investigador