Dialnet és un dels majors portals bibliogràfics del món, el principal objectiu del qual és donar major visibilitat a la literatura científica hispana. Centrat fonamentalment en els àmbits de les Ciències Humanes, Jurídiques i Socials.

Creació del perfil

La pàgina web d’autor o perfil en Dialnet no el crea l’investigador. Es genera quan existeix en la base de dades producció d’un autor.

A aquesta pàgina d’autor es pot accedir cercant en l’índex d’autors o des de la pàgina web que Dialnet ha creat per a la Universitat de València. Des d’allí es pot filtrar per departament, àrea temàtica o matèria.

Podeu trobar més informació sobre aquesta pàgina i veure’n un exemple en l’ajuda de Dialnet.

Actualització

L’actualització dels perfils es realitza de manera automàtica, sense que intervinga l’investigador, quan s’incorpora un nou número  de revista o s’indexa una publicació col·lectiva en la qual haja participat.

Tipus de documents

Els tipus de documents que s’arrepleguen són:

 • Articles de revista.
 • Col·laboracions en obres col·lectives.
 • Llibres.
 • Coordinació (de llibres, congressos, etc.)
 • Tesis.
 • Tesis dirigides.

Aquests treballs s’inclouen en la base de dades per un acord entre la Fundación Dialnet i les institucions que col·laboren, principalment universitats, que són les que, de manera cooperativa, indexen els continguts en la base de dades Dialnet.

Com col·labora la Universitat de València?

La Universitat de València, en virtut de l’acord subscrit amb Dialnet, buida 2 tipus de documents:

 • Les revistes que li han sigut assignades.
 • Obres col·lectives:
  • Editades per la Universitat.
  • En les quals participe un professor de la institució atenent a una sèrie de criteris.

Altres enllaços

Últimament, Dialnet ofereix la possibilitat d’incorporar a la pàgina web d’autor els següents enllaços:

 • El nom del departament al qual pertany.
 • L’àrea temàtica de la seua recerca.
 • Enllaç a altres catàlegs i perfils:
  • Catàlegs de biblioteques i d’autoritats  (VIAFISNI, Biblioteca Nacional d’Espanya, Library of Congress…)
  • Perfils d’investigador (OrcID, Scopus AutorID, ResearcherID, Google Scholar…)
  • Repositoris universitaris  i temàtics entre els quals està Perfil en RODERIC.
  • Pàgines webs personals, etc.

Els 2 primers s’han revisat per part del personal de la Universitat de València. El tercer aspecte  es troba en procés de revisió.

Com podeu modificar la vostra pàgina d’autor en Dialnet?

1. Correcció d’errades

Si detecteu algun error en Dialnet:

  • Diverses entrades d’autor per a la vostra producció científica.
  • Obres atribuïdes que no són vostres.
  • Errates en títols o paginació, etc.

Podeu escriure als responsables de la vostra biblioteca per a demanar la seua correcció.

Dialnet també ofereix en cada ressenya, en la part inferior esquerra, la possibilitat de fer una correcció o suggeriment  Suggerencia o Errata a Dialnet per mitjà d’un formulari que s’obri.

2. Enllaços a altres perfils i pàgines web

Encara que de manera sistemàtica s’està procedint a revisar d’un a un els perfils dels investigadors de la UV per a incorporar-los els enllaços a altres perfils, catàlegs o pàgines web, pot ocórrer que vosté s’haja creat amb posterioritat dits perfils. Si voleu que s’incorporen podeu escriure als responsables de la vostra biblioteca o al correu revistas@uv.es amb les dades que desitjeu que s’enllacen (número OrcID, Google Acadèmic, pàgina web personal, etc.)

3. Inclusió de producció científica en Dialnet

Si considereu que li falta alguna producció científica en Dialnet pot demanar al responsable de la vostra biblioteca que s’incloga.
Açò es farà sempre que complisca els criteris als quals s’ha compromés la Universitat de València.

Altres possibilitats que ofereix la pàgina

 • Compartir la pàgina per Facebook o Twitter.
 • Marcar les referències per a exportar-les a un gestor bibliogràfic o en un fitxer BibTex i incorporar-les al perfil de OrcID.