Què són els perfils d’investigador?
             Llocs web on s’identifica a l’autor i la seua producció científica,  tendents a evitar els errors en l’atribució d’autories (noms unívocs), així com a augmentar la visibilitat (més citacions i facilitat per a recuperar les publicacions, etc.). 
Hi ha dels que s’actualitzen per l’investigador , o els de xarxes socials acadèmiques, o aquells que es creen automàticament a partir de les seves publicacions. 

  • Actualitzats per l’investigador i creats, en la majoria dels casos, per ell mateix:

Orcid    OrcID: es crea important referències bibliogràfiques de múltiples plataformes.

Roderic    RODERIC: s’actualitza a partir dels documents dipositats en el Repositori Institucional de la Universitat de València.

      Publons /ResearcherID: es pot crear encara que no tingau treballs en Web of Science (WoS).

Google AcadèmicGoogle Acadèmic / Google Scholar: el creareu a partir dels vostres treballs en aquesta plataforma.

  • Creats i actualitzats automàticament (l’investigador ha de comprovar les dades i demanar, si és el cas, correccions):

Scopus    Scopus: es crea a partir de les referències bibliogràfiques d’aquesta base de dades d’Elsevier. Més info.

Dialnet    Dialnet: es crea a partir de les referències d’articles de revistes, capítols de llibres que estan inclosos en Dialnet.

  • Perfil d’autors en gestors bibliogràfics o xarxes socials acadèmiques:

Mendeley    Perfil dins el gestor bibliogràfic Mendeley

Recomanable llegir: ¿Por qué un repositorio no es una red social, ni debe serlo?