Què són els perfils d’investigador?
            El perfil de l’investigador és un compte personal en un determinat entorn web, base de dades o aplicació que permet gestionar la signatura científica (nom i cognoms, afiliació institucional) i facilita l’activitat investigadora en possibilitar:

  • Reunir tota la teua producció científica agrupant les diferents publicacions que presenten variants del teu nom.
  • Unificar la teua signatura com a investigador o investigadora, amb la forma triada ( és recomanable utilitzar les pautes de la FECYT).
  • Facilitar la recopilació de les cites rebudes i el càlcul de l’índex H.
  • Facilitar a les agències de finançament la presa de decisions.
  • Donar major visibilitat i difusió a la teua producció científica.

Hi ha perfils que s’actualitzen per l’investigador o d’altres que es creen automàticament a partir de les seues publicacions. 

  • Actualitzats per l’investigador i creats, en la majoria dels casos, per ell mateix:

Orcid    OrcID: es crea emplenant el formulari i permet la importació de referències bibliogràfiques des de múltiples plataformes.

Web of Science Researcher profile: El perfil ara es pot crear desde la pàgina d’inici de la WoS.

Google AcadèmicGoogle Acadèmic / Google Scholar: el crea l’autor a partir dels seus treballs indexats en aquesta base de dades.

  • Creats i actualitzats automàticament (l’investigador ha de comprovar les dades i demanar, si és el cas, correccions):

Scopus    Scopus: es crea a partir de les referències bibliogràfiques d’aquesta base de dades d’Elsevier quan l’autor té almenys dos referències indexades.

Dialnet    Dialnet: es crea a partir de les referències d’articles de revistes, capítols de llibres i monografies que estan incloses en Dialnet.

Recomanable llegir: ¿Por qué un repositorio no es una red social, ni debe serlo?