Per a aconseguir major visibilitat dels resultats d’una recerca és important que l’investigador s’identifique unívocament. Algunes estratègies: