Per a aconseguir major visibilitat dels resultats d’una recerca és important que l’investigador s’identifique unívocament. Algunes estratègies:

És aconsellable normalitzar la signatura de l’inici de la carrera investigadora.  És a dir, utilitzar sempre la mateixa forma del nom del autor.
Com a norma general:

Nom:
     
– Sempre desenvolupat i evitar inicials
     
– Els noms compostos s’uneixen amb guió: María-José
     – No s’utilitzen abreviatures com Vte, Mª, etc.

Cognoms:

   – Utilitzar un únic cognom si és prou reconeixible i no porta a equívocs: Moracho, Antonio, encara que els 2 cognoms units per guió és el més unívoc.
    – En cognoms més comuns s’usen preferiblement els 2 cognoms units per guió: Caballero-Plasencia, Antonio
    – Si el cognom conté partícules s’uneixen també amb guions: García-de-la-Torre, Carlos
    – No utilitzar abreviatures com Mz., Rguez., etc.

Per a més informació consulteu:
                        –
FECYT: recomanacions de signatura normalitzada en les publicacions
                        –
IRALIS (International Registry for Authors: Links to Identify Scientist)

És convenient unir el nom personal al de la institució a la qual es pertany:

 • Correu electrònic: usar el de la Universitat de València (…@uv.es) i evitar genèrics com Gmail, Yahoo, etc.
 • Nom del Grup de Recerca (si escau), Departament (si escau), Centre o Institut al qual pertany
 • Nom de la Institució de la qual depenen els anteriors i el seu acrònim, exemple:
  Universitat de València (UV);
  o quan siguen instituts mixtos: Universitat de València (UV) –Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
  ;
  Universitat de València (UV) – Universitat Jaume I (UJI) quan siguen projectes interuniversitaris.
 • Adreça postal, ciutat i país.

Si  disposa d’identificadors en perfils internacionals, és convenient que s’adjunten: OrcID, Publons/ResearcherID, Scopus. Podeu trobar més informació sobre el tema en Identificadors i perfils d’investigador.

Consells básics de visibilitat i normalització:

 1. Crea el teu perfil en Google Acadèmic
 2. Diposita en accés obert
 3. Crea el teu perfil en ORCID
 4. Utilitza Mendeley
 5. Divulga en xarxes socials

Convé corregir els possibles errors (duplicitats, manca d’nformació…) de la identitat de l’autor en bases de dades.
Per a corregir les seues dades en:

    – DIALNET: escriga a revistas@uv.es o als responsables de la seua biblioteca  amb els problemes que haja trobat. Des de la biblioteca corresponent ens posarem en contacte amb el responsables de DIALNET  i intentarem solucionar-ho al  més prompte possible. Per a més informació consulteu la secció corresponent.

    – SCOPUS: si troba que la seua entrada en aquesta base està duplicada, no entra per la signatura escollida o li falta algun article o en té assignat u que no és seu, pot corregir-ho vosté mateix usant aquesta xicoteta guia. Si no aconsegueix solucionar-ho contacte amb els responsables de la seua biblioteca.  Per a més informació consulteu la secció corresponent.