Per a aconseguir major visibilitat dels resultats d’una recerca és important que l’investigador s’identifique unívocament. Algunes estratègies:

És aconsellable normalitzar la signatura de l’inici de la carrera investigadora.  És a dir, utilitzar sempre la mateixa forma del nom del autor.
Com a norma general:

Nom:
     
– Sempre desenvolupat i evitar inicials
     
– Els noms compostos s’uneixen amb guió: María-José
     – No s’utilitzen abreviatures com Vte, Mª, etc.

Cognoms:

   – Utilitzar un únic cognom si és prou reconeixible i no porta a equívocs: Moracho, Antonio, encara que els 2 cognoms units per guió és el més unívoc.
    – En cognoms més comuns s’usen preferiblement els 2 cognoms units per guió: Caballero-Plasencia, Antonio
    – Si el cognom conté partícules s’uneixen també amb guions: García-de-la-Torre, Carlos
    – No utilitzar abreviatures com Mz., Rguez., etc.

Per a més informació consulteu:
                        –
FECYT: recomanacions de signatura normalitzada en les publicacions
                        –
IRALIS (International Registry for Authors: Links to Identify Scientist)

És convenient unir el nom personal al de la institució a la qual es pertany:

 • Correu electrònic: usar el de la Universitat de València (…@uv.es) i evitar genèrics com Gmail, Yahoo, etc.
 • Nom del Grup de Recerca (si escau), Departament (si escau), Centre o Institut al qual pertany
 • Nom de la Institució de la qual depenen els anteriors i el seu acrònim, exemple:
  Universitat de València (UV);
  o quan siguen instituts mixtos: Universitat de València (UV) –Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
  ;
  Universitat de València (UV) – Universitat Jaume I (UJI) quan siguen projectes interuniversitaris.
 • Adreça postal, ciutat i país.

Si  disposa d’identificadors en perfils internacionals, és convenient que s’adjunten: OrcID, Publons/ResearcherID, Scopus. Podeu trobar més informació sobre el tema en Identificadors i perfils d’investigador.

Convé corregir els possibles errors (duplicitats, manca d’nformació…) de la identitat de l’autor en bases de dades.
Per a corregir les seues dades en:

    – DIALNET: escriga a revistas@uv.es o als responsables de la seua biblioteca  amb els problemes que haja trobat. Des de la biblioteca corresponent ens posarem en contacte amb el responsables de DIALNET  i intentarem solucionar-ho al  més prompte possible. Per a més informació consulteu la secció corresponent.

    – SCOPUS: si troba que la seua entrada en aquesta base està duplicada, no entra per la signatura escollida o li falta algun article o en té assignat u que no és seu, pot corregir-ho vosté mateix usant aquesta xicoteta guia. Si no aconsegueix solucionar-ho contacte amb els responsables de la seua biblioteca.  Per a més informació consulteu la secció corresponent.