Què és CVN?

El Currículum Vítae Normalitzat (CVN)  és una Norma estàndard que defineix un mateix format de presentació de les dades curriculars dels investigadors i que possibilita la interoperabilitat amb les diferents bases de dades de les institucions. Serveix per a què els investigadors puguen presentar el seu currículum en un format digital únic i comú que els permet actualitzar de forma automàtica la informació curricular, sense haver de tornar a introduir-la de nou.

CVN facilita la presentació del currículum vítae d’una forma unificada en les convocatòries d’ajudes públiques del Pla Estatal i autonòmiques.

  Avantatges

Els avantatges de l’ús del servei CVN aplica a investigadors, institucions, gestors de convocatòries d’ajudes i, per tant, als avaluadors d’aquestes ajudes, ja que:

  • Redueix la càrrega de treball que necessita un investigador per a mantenir actualitzat el seu CV.
  • Millora les tasques administratives de la gestió curricular dels sol·licitants a les diferents convocatòries públiques.Facilita i redueix el temps dels processos d’avaluació i acreditació del personal investigador, permetent a tot el sistema emprar un “llenguatge comú” per a l’intercanvi d’informació curricular.
  • Simplifica la tramitació electrònica i contribueix al desenvolupament de l’administració electrònica, la qual cosa redundarà en una disminució dels tràmits presencials.

 On generar el CVN

 • Hi ha dos maneres de generar el CVN:
  • Des de l’aplicació Curricul@-GREC de la Universitat de València. La FECYT aconsella que si la institució en la que se treballa està adaptada al CVN es faça des d’ella. És el cas de la Universitat de València.

  • Des de l’editor que té la FECYT per a les institucions no adaptades

 Guies per a l’investigador