La Universitat de València, dins l’acord transformatiu negociat per CRUE i el CSIC,  ha signat a partir de 2021 un Open Access Agreement amb l’editorial Elsevier que permetrà els investigadors UV publicar en revistes híbrides seleccionades d’Elsevier sense pagament de taxes APC.

L’acord cobreix al 100% les taxes de publicació (APCs) d’articles, fins acabar de consumir la bossa de diners de l’acord.

En vigor per a articles i reviews  fins al 31 de desembre de 2024.

CONDICIONS GENERALS

En tractar-se d’un fons limitat el que té assignat la UV, es finançarà el 100% de l’APC d’acord amb els següents criteris:

  •  Hauran de ser articles originals, estudis de casos o articles de revisió que hagen sigut acceptats per a la seua publicació i que els autors/-es de  correspondència tinguen relació contractual o funcionarial amb la UV.
  • Que aparega en l’article enviat com a institució d’aquest autor la UV.
  • Que l’autor/-a de correspondència  dispose d’un correu electrònic amb domini @uv.es en el moment d’enviar l’article.
  • L’acord és vàlid per a publicar en revistes híbrides seleccionades (1717 revistes).

Pel que fa a les revistes Gold, l’acord cobreix un 10% de descompte en les taxes.

PROCEDIMENT

  • En la fase final del procés de publicació, a l’autora o autor de correspondència, se li preguntarà si vol que la Universitat finance l’APC. En el cas que decidisca que sí, i en seleccionar la Universitat de València hi haja fons per al finançament, es procedirà a la notificació a la Biblioteca perquè aprove el pagament de l’APC per part de la Universitat de València.
  • Si el fons de finançament de la Universitat de València per al càrrec d’APC s’ha esgotat, a l’autor/-a de la correspondència no se li donarà l’opció de sol·licitar finançament a la UV en el procés final de la publicació. En aquest supòsit,  la plataforma d’enviament de manuscrits donarà l’opció de  finançar l’APC a càrrec de grups, projectes, etc.

MÉS INFORMACIÓ

  • Pots consultar els títols de les revistes elegibles ací