La Universitat de València, dins l’acord transformatiu negociat per CRUE i el CSIC,  va signar per a 2021 un Open Access Agreement amb l’editorial Wiley, que ha permés els investigadors UV publicar en les revistes híbrides de Wiley sense pagament de taxes APC. L’acord cobria al 100% les taxes de publicació (APCs) d’articles, fins acabar de consumir la bossa de diners de l’acord.

Ara la CRUE ha signat un nou acord amb Wiley per al període 2022-2024. A més a més, enguany la UV disposa d’una bossa de diners per a publicar en revistes GOLD. Aquesta bossa de diners és per a tota la CRUE, és a dir, són ells els que centralitzen i gestionen les peticions.

Si un professor o professora vol publicar en una d’aquestes revistes GOLD, ha d’enviar a revistas@uv.es les dades de la revista, el títol de l’article i el nom del Corresponding author. Des de la secció de Gestió de Recursos d’Informació, es tramitaran les sol·licituds amb la CRUE i es posaran en contacte amb el professor o professora.

Si estàs interessat en publicar en alguna revista de Wiley o tens cap dubte, contacta amb revistas@uv.es

CONDICIONS GENERALS

Com que el fons assignat a la UV és limitat, es finançarà el 100% de l’APC d’acord amb els següents criteris:

  • El corresponding author de l’article per al qual es sol·licita el descompte ha de ser personal de la UV en el moment d’enviar l’article, i disposar d’un correu electrònic amb domini @uv.es (o @valencia.edu).
  • L’acord és vàlid per a publicar en revistes híbrides (més de 1300 revistes).

INSTRUCCIONS PER ALS AUTORS

MÉS INFORMACIÓ