La Universitat de València ha signat en 2021 un nou acord amb Cambridge University Press que dóna accés a la lectura de totes les revistes de CUP i, a més, permet als autors publicar en OA sense pagament de taxes APC tant en les revistes híbrides, que combinen articles sota subscripció amb uns altres que són d’accés obert, com en aquelles en les quals no es paga subscripció per accedir, Gold OA.

Aquesta llicència “Read and Publish” cobreix al 100% les taxes de publicació (APCs) d’articles ilimitats. El pagament anual que la UV fa a CUP perquè la nostra comunitat acadèmica llija les seues revistes, s’ha convertit en pagament per a publicar articles d’aquesta comunitat en Accés Obert.

En vigor per a articles PROCESSATS pel Rightslink (1) a partir de l’1 de gener de 2021.

CONDICIONS GENERALS

– El “contact / corresponding author” de l’article per al qual es sol·licita subvenció ha de ser personal de la UV en el moment d’enviar l’article i disposar d’un correu electrònic amb domini @uv.es 

– Els autors de la UV que signen l’article per al qual es demana subvenció han d’identificar-se clarament en les seues dades d’afiliació en l’article com a pertanyents a la institució.

Tipus de publicacions acceptadesResearch Articles, Review Articles, Rapid Communications, Brief Reports, Case Reports.

– Els articles publicats sota aquest acord es poden dipositar al repositori institucional RODERIC.

– L’acord és vàlid per a publicar en revistes híbrides i Gold OA (370 revistes).

INSTRUCCIONS PER ALS AUTORS

Enviament del manuscrit a l’editorial:

a) El “corresponding author” haurà d’identificar-se davant l’editor com a personal de la UV amb el seu correu institucional de la UV (domini @uv.es). 

b) Una vegada acceptat l’article, l’autor sol·licitarà Open Access per a eixe article en concret i rebrà de l’editor instruccions per al pagament.

c) Accedirà a la pàgina de pagament, Copyright Clearance Centre, on Rightslink (1) li reconeixerà com “corresponding author UV” elegible per a gaudir d’aquest model “Read & Publish” i li demanarà que en l’opció “Seek funding from your institution” seleccione “Universitat de València”.

d) A continuació, podrà veure el descompte disponible i enviar la seua sol·licitud.

e) Després d’això, l’autor rebrà un correu de l’editor amb l’aprovació o denegació de l’ajuda.

MÉS INFORMACIÓ

  • Pàgina de l’editor sobre l’acord R&P Universitat de València- Cambridge University Press ací.
  • Instruccions de l’editor para publicar en OA sota acords R&P ací.
  • Títols de les revistes Cambridge University Press ací.

(1) RightsLink: plataforma on es realitza el pagament de les APCs per a la publicació en accés obert. La seua nova eina OA Agreement Manager facilita aquestes transaccions en els acords R&P.