Com publicar una revista electrònica: OJS

OJS (Open Journal System) és el sistema que ofereix la Universitat de València als seus membres per a la publicació de revistes electròniques científiques. Permet la gestió editorial completa amb un programari lliure. Si ets editor de la UV, pots sol·licitar l’alta per a la teua revista a través de Biblioteca Respon

Com sol·licitar l’ISSN

L’ISSN (International Standard Serial Number) és un codi numèric reconegut internacionalment que permet identificar de forma precisa la publicació seriada, editada en qualsevol suport, a la qual va associat.

L’assignació del nombre ISSN es pot realitzar quan la publicació està en curs, cessada o abans de la seua impressió. A més, és necessari sol·licitar un nou ISSN quan es produeix un canvi significatiu en el nom de la publicació.

La sol·licitud de l’ISSN es realitza a través del Centro Nacional Español del ISSN. Cal emplenar el formulari de sol·licitud i complir els requisits específics en funció del tipus de publicació:

El DOI: què és i com sol·licitar-lo

DOI (Digital Object Identifier) és un identificador únic i permanent per a les publicacions electròniques. Proporciona informació sobre la descripció dels objectes digitals (revistes, articles…) i la seua localització en internet, a través de metadades (autor, títol, dades de publicació…). Les revistes editades en la plataforma OJS de la UV poden sol·licitar-ne DOI a través de Biblioteca Respon.

El DOI es gestiona amb l’agència Crossref. Aquest número es compon d’un prefix comú per a tots els objectes digitals de la UV i d’un sufix amb un patró comú a totes les revistes. Una vegada assignat un DOI a un article, no es podrà modificar. 

El Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) assumirà el cost dels DOI dels nous números publicats. Es valorarà amb cada revista l’assignació de números DOI a l’històric.

Obligacions dels editors de les revistes

  • Fer constar el número de DOI al PDF de l’article que es penje a l’OJS, en un lloc visible de la primera pàgina tot seguint l’esquema <https://doi.org/numeroDOI>.
  • Utilitzar el número de DOI per citar els articles publicats a la vostra revista. 
  • Comprovar que les referències bibliogràfiques de tots els articles que es publiquen inclouen els números DOI, en cas que en tinguin d’assignats. Aquests es referenciaran seguint l’esquema <https://doi.org/numeroDOI>. Per fer aquesta comprovació, l’agència Crossref disposa d’un formulari en línia on prèviament cal registrar-se. Als PDF caldrà comprovar que els enllaços són operatius i enllacen amb les pàgines dels articles referenciats.
  • Emplenar, d’acord amb la nomenclatura que es proposa des de l’SBD, els camps de la identificació pública a l’OJS, tant a les dades del número com a cadascun dels articles del sumari. Aquestes dades no es podran modificar una vegada publicat el número.
  • Comunicar a l’SBD els nous números publicats. Una vegada reportat, l’SBD s’encarregarà de fer els tràmits a Crossref per tal d’activar els DOI assignats. Aquest pas és essencial, ja que altrament els números DOI no són operatius. Suggerim que abans de publicar el número contacteu amb l’SBD perquè revise que no s’haja produït cap error.
  • No modificar els paràmetres de la configuració del vostre OJS ni reassignar mai els números DOI. Una vegada assignats no es poden canviar.
  • Esmenar, en el termini d’una setmana, els errors que es reporten des de Crossref.

Criteris de qualitat editorial

Els editors de revistes científiques necessiten conèixer els requisits de qualitat establerts en els diferents esquemes d’institucions, organismes, bases de dades, etc. per a què les seues revistes obtinguen un reconeixement en el seu camp d’investigació en els processos d’avaluació i selecció.