Difondre una revista

 

Com incloure una revista en el catàleg Trobes de la Universitat

dif_trobes

Trobes és el catàleg automatitzat de la Universitat de València que informa dels documents accessibles en les nostres biblioteques.

Si vols que la teua revista estiga present en Trobes, sol·licita-ho en La Biblioteca Respon.

Com incloure una revista electrònica en RODERIC

roderic3

Si eres membre de la Universitat de València i edites alguna revista científica, l’SBD t’ofereix la possibilitat de distribuir els seus continguts a través de RODERIC

RODERIC és el repositori obert de la producció digital de la Universitat.

La distribució en obert permet arribar a una major visibilitat de la publicació. Ens encarreguem d’incloure la revista en cercadors generals com Google Scholar o en altres especialitzats com Recol·lecta i BASE.

Per a incloure la teua revista en RODERIC, sol·licita-ho en La Biblioteca Respon.

 Com incloure una revista en Dialnet

dialnet

Dialnet és un portal bibliogràfic d’accés lliure, el principal objectiu del qual és donar visibilitat a la literatura científica hispana en Internet. Compta amb una base de dades exhaustiva, interdisciplinar i actualitzada, que permet el dipòsit de continguts a text complet. És un projecte de cooperació institucional que ofereix serveis com ara: alertes bibliogràfiques, pàgina d’autor, dipòsit de literatura científica a text complet.

La Universitat de València coopera en aquest projecte: les nostres biblioteques indexen les revistes editades per la Universitat perquè els seus articles es puguen recuperar en Dialnet.

Si vols que la teua revista estiga indexada en Dialnet, sol·licita-ho en La Biblioteca Respon.

Informació per a editors sobre Dialnet.

Criteris de qualitat de les revistes científiques

Els editors de revistes científiques necessiten conèixer els requisits de qualitat establerts en els diferents esquemes d’institucions, organismes, bases de dades, etc. per a què les seues revistes obtinguen un reconeixement en el seu camp d’investigació en els processos d’avaluació i selecció.

  • Com obtindre el Segell de Qualitat FECYT

FECYT realitza una labor de suport a la professionalització i internacionalització de les revistes científiques espanyoles (ARCE). Així mateix, gestiona la plataforma electrònica de la Convocatòria d’Avaluació de la Qualitat Editorial i Científica de les Revistes Científiques Espanyoles.
Les revistes que superen amb èxit el procés d’avaluació obtindran o, si escau, renovaran el Segell de Qualitat com a reconeixement a la qualitat editorial i científica. Aquest reconeixement ho atorga la FECYT per un període d’un any des de la resolució definitiva i l’avaluació per a la seua renovació es realitzarà d’ofici per part de la Fundació una vegada finalitzat aquest període.

Trobaràs més informació en la web d’Avaluació ARCE, on es pot conèixer detalladament les bases i el procés d’avaluació.

  • Com incloure una revista en Latindex

El catàleg Latindex és un subconjunt de les revistes incloses en el Directori. Solament les revistes que complisquen un mínim dels criteris editorials establits per Latindex estan incloses en el catàleg, després de comprovar el nombre de característiques editorials complides per la publicació.

Si vols incloure la teua revista en Latindex pots realitzar un pre-registre usant l’opció Enviament de dades o contactar als Coordinadors, que t’indicaran el procediment que cal seguir.

  • Com incloure una revista en les bases de dades

bbdd

Cada base de dades té els seus criteris de selecció de revistes. Si vols que la teua revista siga inclosa en una base de dades, has de buscar en la seua web informació sobre els criteris de selecció que apliquen perquè una revista siga indexada i contactar amb els productors per a suggerir la seua inclusió.

A continuació trobaràs la informació d’algunes bases de dades multidisciplinars:

 Posted by at 11:09 am

Sorry, the comment form is closed at this time.