Les biblioteques de la Universitat de València ofereixen un suport específic als editors de revistes científiques UV. En aquestes pàgines trobareu informació sobre els diferents aspectes de l’edició científica.