La publicació en obert ha explorat diferents fórmules per tal de cobrir les despeses associades a l’edició: l’autor paga de la seua butxaca o mitjançant el seu projecte d’investigació, la institució a la qual pertany l’autor mitjançant les subscripcions o  convenis, fundacions o associacions mixtes, o privades assumeixen el cost, etc.

L’abonament de les anomenades taxes APC (Article Publising Charges) per part de l’autor, el “pagar per publicar” és la fórmula més extesa actualment, i la que fan servir principalment les revistes amb presència a JCR.

DESCOMPTES PER PUBLICAR

La Universitat de València té acords amb alguns editors per a donar suport a la publicació en accés obert (OA). Gràcies a aquests acords, els autors de la UV que desitgen publicar en OA es beneficien d’uns certs descomptes la quantia dels quals és variable depenent de l’editor del qual es tracte.

Llistat global de revistes incloses en els acords transformatius

Criteris d’acceptació del finançament de les APC

100% DESCOMPTE

 

ALTRES DESCOMPTES

10% de descompte en les taxes APC en totes les revistes d’aquesta editorial, per participació de la UV al programa institucional d’aquesta editorial
Publicar en OA abonant 350 $ menys en concepte de taxes APC, com a part de l’acord amb el distribuïdor

Per a més informació, consulta amb La Biblioteca Respon.