La publicació en obert ha explorat diferents fórmules per tal de cobrir les despeses associades a l’edició: l’autor paga de la seua butxaca o mitjançant el seu projecte d’investigació, la institució a la qual pertany l’autor mitjançant les subscripcions o  convenis, fundacions o associacions mixtes, o privades assumeixen el cost, etc.

L’abonament de les anomenades taxes APC (Article Publising Charges) per part de l’autor, el “pagar per publicar” és la fórmula més extesa actualment, i la que fan servir principalment les revistes amb presència a JCR.

DESCOMPTES PER PUBLICAR

La Universitat de València té acords amb alguns editors per a donar suport a la publicació en accés obert (OA). Gràcies a aquests acords, els autors de la UV que desitgen publicar en OA es beneficien d’uns certs descomptes la quantia dels quals és variable depenent de l’editor del qual es tracte.

Llistat global de revistes incloses en els acords transformatius

Descàrrec de responsabilitat: Malgrat l’esforç realitzat per garantir l’exactitud i actualització del Llistat Global de Revistes incloses en Acords Transformatius, el seu contingut sols té un caràcter informatiu. En últim terme, les condicions d’accés al finançament de les taxes de publicació les fixen els editors mitjançant la seua política editorial i l’acord signat amb cada institució. Recomanem sempre la verificació de les condicions fixades per a cada títol a través de la web de l’editor i, en cas de dubte, plantejar una consulta a través del servei de referència virtual La Bibliotec@ Respon

Criteris d’acceptació del finançament de les APC

 

 

100% DESCOMPTE

          

           

 


 

 

ALTRES DESCOMPTES

10% de descompte en les taxes APC en totes les revistes d’aquesta editorial, per participació de la UV al programa institucional d’aquesta editorial
Publicar en OA abonant 350 $ menys en concepte de taxes APC, com a part de l’acord amb el distribuïdor
Descompte del 15% en les APC en les seues publicacions del tipus Pure Gold OA. 

 

Presentació: Publicar en abierto en la UV con los acuerdos transformativos (Dídac Margaix. Setmana Accés Obert 2022)

Per a més informació, consulta amb La Biblioteca Respon.