loalu

Nova versió MIAR 2019 Live

 Edició científica, Mètriques i indicadors  Comentarios desactivados en Nova versió MIAR 2019 Live
May 022019
 

MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes) és una base de dades elaborada per la Universitat de Barcelona (UB) que identifica i analitza revistes científiques. Recentment ha publicat la versió MIAR 2019 Live en la que s’incorporen les dades de MIAR 2018 Live a l’arxiu de MIAR, que ara inclou 44.389 publicacions, 11bases de dades i 6 sistemes d’avaluació.

MIAR agrupa les revistes en grans àmbits temàtics, subdividits en camps acadèmics més específics. El sistema realitza l’encreuament entre les revistes identificades pel seu ISSN i les bases de dades que les indexen. A més, s’indica el vincle als llocs web dels editors i institucions responsables dels repertoris i fonts. També ofereix informació de la presència de la revista en sistemes d’avaluació com ara el segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Directory of Open Access JournalsCARHUS Plus+ 2018Latindex o ERIH PLUS així com la política d’accés obert de cada publicació.

Pel que fa a la cobertura de revistes, com ja s’estableix en la versió anterior, MIAR 2019 visualitza els registres de revistes que tenen presència en, com a mínim, una base de dades bibliogràfica o repertori d’avaluació dels que traça MIAR. Aquest fet ha comportat donar de baixa aquelles revistes que no superen el llindar establert, és a dir, que tenen un ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) de 0,0 punts, procedents per la presència en bases de dades i repertoris.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de MIAR.

Notícia extreta de l’Observatori de la Recerca.

 

 Posted by at 7:31 am

ResearcherID es trasllada a Publons

 Perfils d'autor, Web Of Science  Comentarios desactivados en ResearcherID es trasllada a Publons
Abr 102019
 

A partir del pròxim 15 d’abril desapareixerà la plataforma ResearcherID i els perfils d’autor passaran a la plataforma Publons. Això permetrà obtindre funcions addicionals com importar publicacions, actualitzar mètriques, impulsar l’historial de l’investigador o descarregar el seu expedient acadèmic.

Per a informar-se millor sobre aquests canvis, Clarivate ha organitzat dues sessions informatives en línia via Webex, gratuïtes i en espanyol:

Sessió 1 – 15 d’abril a les 12.00 (hora de Madrid). INSCRIPCIÓ.
Sessió 2 – 24 d’abril a les 12.00 (hora de Madrid). INSCRIPCIÓ.

IMPORTANT: Fecyt NO expedirà certificats d’assistència.

Per a més informació consulte amb la seua Biblioteca.

 Posted by at 7:57 am

ACREDITA’T: tallers presencials per al PDI de Dret, Economia i Ciències Socials

 Acreditació i Avaluació, Bloc, Formació  Comentarios desactivados en ACREDITA’T: tallers presencials per al PDI de Dret, Economia i Ciències Socials
Mar 132019
 

La Biblioteca de Ciències Socials ofereix tallers adreçats al PDI de les àrees de Dret, Economia i Ciències Socials.

El taller ACREDITA’T té com a objectiu assesorar els investigadors en el procés d’acreditació mitjançant el programa d’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris (ACADEMIA) i el programa d’avaluació del professorat per a la contractació (PEP). En la sessió, treballarem en les bases de dades i plataformes en les quals trobar els indicis de qualitat exigits per ANECA.

Biblioteca de Ciències Socials ‘Gregori Maians’

 • Dia i hora:
  • ECONOMIA I CC. SOCIALS. Dimarts 26/03/2019 a les 12.00 h
  • DRET. Dijous 28/03/2019 a les 12.00 h
  • DRET. Dimarts 02/04/2019 a les 12.00 h
  • ECONOMIA I CC SOCIALS: Dijous 04/04/2019 a les 12.00 h
 • Durada: 2 hores
 • Lloc: Biblioteca de CC. Socials. Sala de formació d’usuaris (planta baixa).

La inscripció es realitzarà per ordre estricte de sol·licitud fins a completar places. Les aules disposen d’ordinadors i també podrà portar el seu propi portàtil. No s’expedeix cap certificació (formació no reglada).

Si eres PDI d’altra àrea del coneixement, contacta amb la teua biblioteca d’àrea per a rebre informació.

Formulari d’inscripció (NO UTILITZES INTERNET EXPLORER)

 Posted by at 9:09 am

La CRUE aprova el compromís de les universitats espanyoles per a implantar l’Open Science

 Accés Obert  Comentarios desactivados en La CRUE aprova el compromís de les universitats espanyoles per a implantar l’Open Science
Feb 252019
 

Les universitats espanyoles han acordat el passat 19 de febrer de 2019 el seu compromís amb l’Open Science, una nova forma d’aproximació col·laborativa, transparent i accessible a la investigació, que implica un canvi estructural en la manera de concebre tant la investigació com la difusió dels seus resultats. L’Assemblea General de CRUE Universidades Españolas va aprovar un document que conté deu accions concretes per a impulsar la Ciència Oberta, en la mateixa línia que han seguit altres institucions i associacions europees afins.

Mitjançant aquest document, que porta per títol «Compromiso de las universidades ante la Open Science», les 76 institucions públiques i privades associades a CRUE Universidades Españolas mostren la seua disposició a impulsar, en la mesura del possible, la implantació de la Ciència Oberta mitjançant les següents accions:

 1. Fer un diagnòstic de la situació de l’accés obert a Espanya i un seguiment constant de la seua evolució de manera que la informació de què es dispose estiga sempre actualitzada.
 2. Recopilar i fer pública la despesa de les universitats per a accedir als recursos d’informació electrònics, així com per a publicar els resultats. Analitzar, a més, el sobrecost o l’estalvi que representaria per a les universitats passar del sistema actual d’accés mitjançant pagament al sistema d’accés obert immediat.
 3. Incloure l’accés obert immediat en qualsevol negociació amb els editors de publicacions científiques, i promoure al mateix temps el pagament d’un preu equitatiu que, en cap cas, ha d’implicar una despesa superior a l’actual, el qual permeta fer sostenible el sistema de comunicació científica.
 4. Impulsar un canvi cultural en els agents del sistema d’I+D mitjançant la sensibilització i la formació en l’Open Science i la promoció de comportaments ètics en la investigació.
 5. Explorar formes d’incentivar la implantació de l’Open Science amb models d’avaluació i reconeixement diferents dels actuals per a investigadors, unitats i projectes. Per a això es proposa la creació d’un grup especialitzat, integrat per representants de CRUE Universidades Españolas i dels agents que formen part del sistema estatal d’avaluació, que desenvolupe i promoga la implantació d’indicadors més comprensius, no solament quantitatius i basats en índexs d’impacte de les publicacions, sinó també qualitatius, en els quals es puguen incorporar múltiples criteris, més enllà dels purament bibliomètrics, i s’analitzen els potencials impactes de la seua utilització.
 6. Implantar dins de les universitats sistemes d’incentius i reconeixement coherents amb els objectius de l’Open Science que comporten la modificació dels actuals criteris utilitzats en les avaluacions d’investigadors, unitats i projectes.
 7. Impulsar una col·laboració conjunta amb les entitats nacionals competents per al desplegament d’una infraestructura nacional, compartida per universitats i centres d’investigació, i federada en l’European Open Science Cloud (EOSC) per a l’emmagatzematge, gestió i publicació de dades científiques d’àrees temàtiques no cobertes per infraestructures europees ja integrades en EOSC.
 8. Realitzar l’adhesió als principis de l’EOSC Declaration d’octubre del 2017, demostrant d’aquesta manera el suport de CRUE a la iniciativa i als principis de l’Open Science que en ella subjauen, i impulsar la participació activa en el seu fòrum de «stakeholders».
 9. Consolidar en el si de la CRUE un grup de treball de caràcter intersectorial sobre Open Science, coordinat amb qualsevol administració i iniciativa estatal, per a analitzar i fer el seguiment de la seua implementació en les universitats espanyoles.
 10. Fer efectiva la presència de CRUE en els fòrums nacionals i internacionals on s’estan avaluant les diferents alternatives per a dur a terme la implantació de l’Open Science.

L’Open Science es caracteritza per l’obertura no solament de les publicacions (Open Access), sinó també de les dades d’investigació, les metodologies, els processos i la implicació de la ciutadania en un entorn d’investigació i innovació responsables. En definitiva, es tracta de fer accessibles en format digital els resultats de la investigació finançada amb fons públics per a la comunitat científica que els produeix, així com per a la societat en general que els finança, potenciant la reproductibilitat de la Ciència i la reutilització dels resultats.

 

Font: CRUE Universidades Españolas

 Posted by at 8:30 am

Sessions formatives de WoS en febrer a càrrec de Clarivate Analytics

 Formació, Web Of Science  Comentarios desactivados en Sessions formatives de WoS en febrer a càrrec de Clarivate Analytics
Feb 152019
 

Clarivate Analitycs realitzarà tres sessions formatives online en espanyol sobre la Web of Science els pròxims dies 18, 19 i 26 de febrer.

Com identificar, visualitzar i analitzar contingut en obert en la Web of Science

La identificació de publicacions en obert ja existeix en la Web of Science però saps que les últimes millores ens permeten classificar-ne la ciència en obert en cinc nivells? Saps com obtindre a l’instant els PDF d’articles d’interés i analitzar-ne l’impacte?

Data: 18 de febrer a les 12.00 (hora Madrid)

Inscripció AÇÍ

Descobreix el perfil nou de Publons: un lloc únic on l’investigador pot mostrar l’impacte de la seua investigació, introduir publicacions, visualitzar mètriques de cites de la Web of Science i afegir-ne activitats de revisió

Durant aquesta sessió s’explicaran les característiques del perfil nou de Publons que permet:

Importar les teues publicacions de la Web of Science.
Visualitzar mètriques de cites de Web of Science
Mostrar totes les teues activitats de revisió
Aprendràs com donar-se d’alta en Publons i importar publicacions de la Web of Science i d’altres fonts, i com descarregar el teu perfil.

Data: 19 de febrer a les 12.00 (hora Madrid)

Inscripció AÇÍ

Cada revista té una història: com contar la història d’una revista i entendre millor la seua posició en un camp científic amb mètriques basades en impacte i publicacions

Durant aquesta sessió s’explicaran les dades proporcionades per l’eina Incites Journal Citation Reports  i com entendre la posició d’una revista en el seu camp científic, com crear un informe de revistes en el teu camp científic, les novetats en un perfil d’una revista, com es calcula de Factor d’Impacte i el seu ús correcte, la suspensió de revistes i altres mètriques.

Data: 26 de febrer a les 12.00 (hora Madrid)

Inscripció AÇÍ

 

NO S’EXPEDEIXEN CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

 Posted by at 8:30 am

European Open Science Cloud (EOSC): dades d’investigació al núvol

 Accés Obert, Dades d'investigació  Comentarios desactivados en European Open Science Cloud (EOSC): dades d’investigació al núvol
Ene 252019
 

La Comissió Europea ha presentat l’estructura de govern i el nou portal European Open Science Cloud (EOSC). L’objectiu d’aquest gran projecte tecnològic europeu és proveir als investigadors d’un entorn segur per guardar, gestionar, analitzar i reutilitzar dades d’investigació amb finalitats de recerca, innovació i formació. Aquest projecte suposa un repte enorme a l’hora d’interconnectar les infraestructures, proveir el maquinari i programari necessari i, a més, implicar els investigadors i les institucions científiques.

Aquest portal representa un punt d’entrada universal amb capacitat per donar servei a 1,7 milions d’investigadors i a 70 milions de professionals en ciència, tecnologia, humanitats i ciències socials. Els usuaris del portal podran accedir a un volum creixent de dades obertes i altres recursos provinents d’infraestructures de recerca d’arreu d’Europa.

L’EOSC és el resultat col·lectiu de la integració i consolidació progressiva de diverses iniciatives europees d’aquest àmbit. El llançament actual, que permet accedir als primers conjunts de serveis i recursos, és un pas important per completar el portal en els pròxims 2 o 3 anys. Per desenvolupar les funcions bàsiques del portal, el programa Horizon 2020 hi ha destinat 600 milions d’euros.

L’estructura de govern del portal està integrada per un consell executiu, un consell d’administració i un fòrum de debat. Aquesta estructura s’encarregarà d’elaborar els plans estratègics, els plans de treball anuals i les normes de participació.

Per a més informació, podeu consultar el portal EOSC, així com la notícia publicada per la Comissió Europea.

Notícia del Portal de l’Observatori de la Recerca
 Posted by at 1:36 pm

Google Scholar, Web of Science i Scopus: una comparació sistemàtica de cites en 252 categories de temes

 Google Scholar, Mètriques i indicadors, Web Of Science  Comentarios desactivados en Google Scholar, Web of Science i Scopus: una comparació sistemàtica de cites en 252 categories de temes
Ene 082019
 

Els recomptes de cites de Google Scholar (GS), Web of Science (WoS) i Scopus són àmpliament consultats pels investigadors i molt utilitzats tant als processos d’avaluació de la investigació com al d’acreditació a cossos docents universitaris. Però, quina diferència hi ha entre aquestes bases de dades? 

En aquest treball publicat recentment s’hi investiguen 2.448.055 cites a 2.299 documents publicats en 2006 en anglés de 252 categories de temes de GS, i se comparen les dades de GS, WoS Core Collection i Scopus.

GS va trobar de forma consistent el major percentatge de cites en totes les àrees (93% -96%), molt per davant de Scopus (35% -77%) i WoS (27% -73%). GS va trobar quasi totes les cites de WoS (95%) i Scopus (92%). La majoria de les cites oposades només per GS provenen de fonts externes (48% -65%), que inclouen tesis, llibres, documents de conferència i materials no publicats. Molts no eren anglesos (19% -38%), i tendien a ser molt menys citats que les fonts que també estaven en Scopus o WoS.

Els resultats suggereixen que en totes les àrees les dades de cites de GS són essencialment un super-conjunt de WoS i Scopus, amb una cobertura extra substancial.

Pots consultar l’article al repositori Arxiv:

Martin-Martín, A ; Orduna-Malea, E. ; Thelwall, M ; Delgado-Cozar, E. (2018). “Google Scholar, Web Of Science, and Scopus: A Systematic Comparison of Citations in 252 Subject Categories” , Journal of Informetrics, vol. 12, no. 4, pp. 1160-1177. (Preprint). Arxiv, October 15, 2018 (Versión 1.4) https://doi.org/10.1016/J.JOI.2018.09.002

 Posted by at 11:41 am

Tallers: Sexennis 2018

 Acreditació i Avaluació, Bloc, Formació  Comentarios desactivados en Tallers: Sexennis 2018
Nov 262018
 

El Servei de Biblioteques i Documentació ofereix una sèrie de tallers destinats al PDI amb l’objectiu de conèixer les diferents bases de dades i plataformes en les quals  trobar els indicis de qualitat exigits en la convocatòria de la CNEAI d’enguany.

Les biblioteques han programat les següents sessions presencials:

 

Biblioteca d’Humanitats

 • Dia i hora:
  • 30/11/2018 a les 10.00 h
  • 03/12/2018 a les 16.30 h  COMPLET
  • 04/12/2018 a les 12.00 h  COMPLET
  • 05/12/2018 a les 09.00 h COMPLET
  • NOVES DATES
  • 10/12/2018 a les 16.30 h
  • 11/12/2018 a les 12.00 h
  • 12/12/2018 a les 09.00 h
 • Duració: 2 hores
 • Lloc: Biblioteca d’Humanitats. Sala de formació d’usuaris (primera planta).

Biblioteca de Ciències Socials

 • Dia i hora:
  • DRET. 30/11/2018 a les 09.00 h
  • ECONOMIA I CC. SOCIALS. 04/12/2018 a les 09.00 h
  • DRET. 03/12/2018 a les 16.30 h
  • ECONOMIA I CC SOCIALS: 10/12/2018 a les 16.30 h
 • Duració: 2 hores
 • Lloc: Biblioteca de CC Socials. Sala de formació d’usuaris (planta baixa).

La inscripció es realitzarà per ordre estricte de sol·licitud fins a completar places. Les aules disposen d’ordinadors i també podrà portar el seu propi portàtil.

Si pertanys a altre centre, contacta amb la teua biblioteca d’àrea per rebre informació.

Formulari d’inscripció (NO UTILITZES INTERNET EXPLORER)

 Posted by at 2:28 pm

MDPI i el futur de l’Accés Obert

 Accés Obert, Bloc, Publicar  Comentarios desactivados en MDPI i el futur de l’Accés Obert
Oct 222018
 

Amb motiu de la Setmana Internacional de l’Accés Obert, l’editorial MDPI ofereix una xarrada sobre la situació actual i futura d’aquest moviment, les últimes tendències en el món editorial (Post-Publication Peer-review & Open Annotation), el procés editorial i els diferents serveis que ofereix MDPI als investigadors.

Com ja sabeu, publicar en obert és un requisit exigit dins l’estratègia europea de promoció de l’Open Access i la seua plasmació en els diferents programes de finançament (H2020, FP7 etcètera).

MDPI és una editorial amb més de 200 revistes de diferents àrees, la gran majoria indexades en Emerging Source Citation Index de la WoS i/o Scopus. Des de 2017, la Universitat de València té un conveni amb aquesta editorial per a obtindre un descompte del 10% en les taxes APCs.

Si estàs interessat en publicar en accés obert, aprofita aquesta ocasió per a conèixer MDPI i els seus avantatges.

 

MDPI y el futuro del acceso abierto

Dijous 25 d’octubre a les 12.00

Sala Ignasi Villalonga Villalba (primera planta) – Facultat d’Economia

Campus dels Tarongers

Entrada lliure

Descarrega la presentació (castellà – 2.6 MB)

 Posted by at 7:31 am

Com localitzar cites rebudes : àrea de Dret

 Bloc, Formació  Comentarios desactivados en Com localitzar cites rebudes : àrea de Dret
Oct 082018
 

Si eres PDI de l’àrea de Dret t’interessa saber que hem programat un taller específic per a aprendre a localitzar les cites que has rebut d’altres autors i que estan incloses en portals de revistes i bases de dades de la teua àrea de coneixement. Vorem com fer servir Aranzadi, Smarteca i altres recursos electrònics per a aconseguir aquesta informació tan útil en els processos d’avaluació i acreditació del professorat. Ací tens tota la informació:

Cómo localitzar cites rebudes. Àrea de Dret

Data: 18 o 19 de octubre de 2018

Horari: 9.00 a 10.30 h

Lloc: Sala de Formació d’Usuaris. Biblioteca de Ciències Socials (planta baixa).

Recorda que les places són limitades i seran assignades per ordre d’inscripció.

Accés al formulari.

 

 

Necessites més informació? La Biblioteca Respon.

 

 Posted by at 11:50 am