Autor: investsbd (página 1 de 3)

Aquesta eina, elaborada per la Biblioteca de Ciències de la Salut, té com a objectiu comprovar la credibilitat de les revistes de salut potencialment fraudulentes, mitjançant l’anàlisi de la seua presència a bases de dades i el seu grau d’acompliment dels criteris de les associacions d’editors de publicacions mèdiques.

L’eina analitza més de 700 revistes i ofereix informació complementària a la de les anomenades llistes negres (Beall, No DOAJ, etc.)

Més informació al nostre apartat “On no publicar”.

Setmana Internacional de l’Accés Obert

Amb motiu de la Setmana Internacional de l’Accés Obert (21-27 d’octubre), la Universitat de València ha programat tres presentacions que volen difondre entre els nostres investigadors la utilització del repositori institucional RODERIC.


CAMPUS DELS TARONGERS

Presenta: Antonio Ariño Villarroya, Vicerector de Cultura i Esport.

Dia i hora: 22 d’octubre de 2019, de 12.00 h a 13.00 h.

Lloc: Saló d’Actes de la Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians”.


CAMPUS DE BURJASSOT-PATERNA

Presenta: M. Dolores Real García, Vicerectora d’Innovació i Transferència.

Dia i hora: 23 d’octubre de 2019, de 12.00 h a 13.00 h.

Lloc: Saló d’Actes de la Biblioteca de Ciències “Eduard Boscà”.


CAMPUS DE BLASCO IBÁÑEZ

Presenta: Carlos Hermenegildo Caudevilla, Vicerector d’Investigació.

Dia i hora: 24 d’octubre de 2019, de 12.00 h a 13.00 h.

Lloc: Sala de Juntes de l’Edifici del Rectorat (Av. Blasco Ibáñez, 13, nivell 3).

 Anàlisi de revistes actualitzat a JCR 2018

L’eina d’Anàlisi de revistes s’ha actualitzat amb les dades corresponents al JCR de 2018. Com a novetat, enguany podeu trobar destacades les revistes de Salut que no cobren cap taxa per publicar en obert (“No APC”).

Pots fer-nos arribar qualsevol consulta o suggeriment a La Biblioteca Respon.

 

Suport + Indicis per a sexennis

Suport + Indicis és un servei en proves durant el curs 2019-2020. L’objectiu és ajudar el personal investigador de la Universitat de València proporcionant-li un informe elaborat per la Biblioteca amb dades objectives sobre l’índex de qualitat de les seues publicacions científiques (mètriques i cites).

Com es tracta d’un servei en proves, durant la convocatòria de sexennis 2019, el servei està dirigit al PDI dels centres que es presenten pels camps CNEAI següents:

Campo 4. Ciencias Biomédicas

  • Facultat de Fisioteràpia
  • Facultat d’Infermeria i Podologia
  • Facultat de Medicina i Odontologia

Subcampo 7.1 Ciencias Sociales y Políticas

  • Departament de Sociologia
  • Departament de Treball Social

Campo 8. Ciencias Económicas y Empresariales

  • Facultat d’Economia

Campo 9. Derecho y Jurisprudencia

  • Facultat de Dret

El termini de recepció de sol·licituts anirà des de  l‘1 d’octubre fins el 9 de desembre de 2019.

Consulta les condicions del servei i la forma de sol·licitar-ho en la pàgina Suport + Indicis. Per a qualsevol dubte, escriu a Biblioteca Respon.

Tasques de millora al portal SBDInvest

Aquest portal, SBDInvest, es va posar en marxa al gener de 2016 per part del Servei de Biblioteques (SBD) de la Universitat de València amb la finalitat de donar assessorament i suport des de l’àmbit digital al personal docent investigador, en la seua funció investigadora.

Internet evoluciona ràpidament i tres anys després el format del portal s’ha quedat antiquat, per la qual cosa és necessari actualitzar tant la seua estructura com la seua interfície per a adaptar-lo a les noves tendències i millorar la seua usabilitat.

Per a poder treballar sense incidències, serà necessari deixar inactiu el portal durant la migració a una nova versió. Aquesta desconnexió està prevista per al dijous 11 de juliol i el divendres 12 de juliol, i s’espera que el dilluns 15 es trobe de nou operatiu i amb la nova versió en funcionament.

Nova edició dels JCR

 El 20 de juny s’ha llançat la nova edició dels JCR, corresponent a 2018. L’eina de Clarivate Analytics ofereix una classificació de les revistes científiques basada en el Journal Impact Factor (JIF) i en les cites rebudes per les publicacions. Aquesta nova edició incorpora un total d’11.877 revistes (283 de nova inclusió), amb el seu contingut indexat a Web of Science.

La nova edició incorpora com a novetat tres categories més, una a la SCIE (Quantum Science & Technology)  i dos a la SSCI (Development Studies i Regional & Urban Planning).

A més, 17 revistes han quedat fora dels nous JCR per autocitació o acumulació de cites, i altres que estaven en estudi s’han tornat a incorporar a l’informe per no haver-se detectat cap manipulació a les cites (Journal of Nanoscience and Nanotechnology , de l’American Scientific Publishers).

Clarivate ofereix un webinar explicant totes les novetats de l’edició de 2018 el pròxim 27 de juny.

     

Més informació? La Biblioteca Respon 

Medline Publisher Portal

Medline ha llançat aquest nou portal adreçat als editors de revistes, amb la finalitat de proporcionar-los una plataforma per a la gestió del procés d’indexació de les seues publicacions  a la base de dades.

A Medline Portal Publisher, l’editor de la revista pot consultar els criteris d’indexació, presentar una sol·licitud, fer seguiment de l’estat de la petició, etc. A més, en un entorn ja conegut, ates que la interfície del portal és la mateixa que la de PubMed Central (PMC Portal Publisher).

Per als editors de revistes interessats a entrar a Medline: els requeriments d’indexació per a revistes electròniques es poden trobar a aquesta web.

Edició 2018 del SJR

Ja s’ha fet pública l’edició 2018 del Scimago Journal Ranking (SJR), el rànquing desenvolupat pel grup de recerca SCImago d’acord amb les revistes i indicadors científics per països de Scopus

Amb un total de 31971 revistes analitzades, a l’edició de 2018 Espanya baixa una posició a la classificació global per països (el Country Ranking), de l’11 al 12, amb un total de 96517 documents. L’acumulat des de 1996 ascendeix a 1376358 documents, amb una mitjana de 17,13 cites per article.

Les revistes espanyoles amb millor qualificació a aquesta edició: Revista Matemática Iberoamericana (índex SJR 1,836), International Journal of Clinical and Health Psychology (SJR 1,677) i European Journal of Anaesthesiology (SJR 1,287).

Vols saber com consultar el SJR, i com trobar l’índex de qualitat d’una revista? Consulta la nostra guia.

Dubtes amb l’Open Science?

El programa H2020 i les agències finançadores de la recerca demanden una sèrie de requeriments als investigadors, editors i  gestors de repositoris, que de vegades generen dubtes per al seu compliment.

OpenAIRE, l’iniciativa de la UE que treballa per l’assoliment de l’objectiu de l’Open Science, ofereix el servei HelpDesk amb la finalitat de recolzar els diferents grups d’interès en aquesta tasca.

El HelpDesk d’OpenAIRE s’articula mitjançant una xarxa d’experts amb representants de tots els països europeus. Ofereix assessorament mitjançant la consulta directa (24×7) i amb FAQS, webinars i workshops.

Tota la informació està disponible al catàleg de serveis d’OpenAIRE.

Nova versió MIAR 2019 Live

MIAR (Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes) és una base de dades elaborada per la Universitat de Barcelona (UB) que identifica i analitza revistes científiques. Recentment ha publicat la versió MIAR 2019 Live en la que s’incorporen les dades de MIAR 2018 Live a l’arxiu de MIAR, que ara inclou 44.389 publicacions, 11bases de dades i 6 sistemes d’avaluació.

MIAR agrupa les revistes en grans àmbits temàtics, subdividits en camps acadèmics més específics. El sistema realitza l’encreuament entre les revistes identificades pel seu ISSN i les bases de dades que les indexen. A més, s’indica el vincle als llocs web dels editors i institucions responsables dels repertoris i fonts. També ofereix informació de la presència de la revista en sistemes d’avaluació com ara el segell de qualitat de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), el Directory of Open Access JournalsCARHUS Plus+ 2018Latindex o ERIH PLUS així com la política d’accés obert de cada publicació.

Pel que fa a la cobertura de revistes, com ja s’estableix en la versió anterior, MIAR 2019 visualitza els registres de revistes que tenen presència en, com a mínim, una base de dades bibliogràfica o repertori d’avaluació dels que traça MIAR. Aquest fet ha comportat donar de baixa aquelles revistes que no superen el llindar establert, és a dir, que tenen un ICDS (Índex Compost de Difusió Secundària) de 0,0 punts, procedents per la presència en bases de dades i repertoris.

Per a més informació podeu consultar el lloc web de MIAR.

Notícia extreta de l’Observatori de la Recerca.

 

« Siguientes entradas