Autor: investsbd (Página 1 de 7)

ON PUBLICAR EN ACCÉS OBERT EN CIÈNCIES

ON PUBLICAR EN ACCÉS OBERT EN REVISTES DE CIÈNCIES

A l’eina ON PUBLICAR: investigadors de Ciències, ja es pot consultar, d’una banda, el llistat de revistes del àrea de Ciències incloses en l’acord subscrit per la Biblioteca i l’editorial Cambridge University Press, el qual cobreix el 100% de les taxes de publicació (APCs).

De l’altra, les revistes i editorials pertanyents al conveni amb el consorci SCOAP3 , mitjançant el qual els nostres investigadors poden publicar, sense cap cost, artícles d’ investigació en 11 revistes  relacionades amb la Física de partícules. 

On publicar en accés obert en Ciències Socials

On publicar en accés obert en Ciències Socials

Tant al JCR com a Scopus trobem revistes on publicar en accés obert i moltes altres revistes de subscripció, però que també ens permeten la publicació en obert. El que tenen en comú unes i altres, és que l’autor/a ha d’abonar una quantitat determinada per publicar, el que es coneix com taxa APC. 

A la nostra eina «On publicar: investigadors de Ciències Socials» podreu trobar una relació actualitzada de les revistes de les àrees d’Economia, Ciències Socials i Dret presents a JCR i SJR que no cobren cap taxa per publicar (accedeix amb el teu usuari i contrasenya UV). 

Es tracta de revistes de l’editorial Cambridge University Press amb qui la Universitat de València a subscrit recentment un acord per a publicar en obert sense pagament de taxes.

Esperem ampliar aquest llistat amb les revistes de l’editorial Elsevier tan aviat com tinguem tota la informació sobre l’acord transformatiu signat per la CRUE.

Recordeu també que la UV us ofereix una sèrie d’acords amb certes editorials que faciliten descomptes per publicar en obert.

Acord amb Cambridge University Press

Us informem que la Universitat de València ha subscrit un acord amb l’editorial Cambridge University Press, per tal que els nostres investigadors puguen publicar en obert en les revistes híbrides i Gold OA d’aquesta editorial sense haver d’abonar cap taxa APC.

L’acord s’ha signat fins al 31 de desembre de 2021 i inclou un llistat de 370 revistes de CUP de totes les àrees de coneixement.

Podeu consultar les condicions de l’acord i el procediment per accedir al descompte ací.

I per qualsevol dubte, podeu escriure a La Biblioteca Respon.

Signat l’acord CRUE-CSIC amb Elsevier que permetrà la publicació en accés obert

La CRUE  i el CSIC han signat un acord amb Elsevier per a publicar en accés obert articles d’investigadors de les universitats espanyoles i del CSIC que hagen sigut acceptats a partir de l’1 de gener de 2021. A més, en aquest acord, les entitats signants mantenen l’accés als continguts de la plataforma de revistes científiques ScienceDirect de l’editorial neerlandesa.

Amb aquest acord transformatiu, el primer d’aquesta naturalesa a nivell nacional, CRUE compleix amb el compromís assumit per la seua Assemblea General de febrer de 2019 respecte a impulsar la Ciència Oberta mitjançant la publicació en accés obert dels resultats dels treballs realitzats pels investigadors en les universitats.

L’acord amb Elsevier afecta a un total de 58 universitats, inclosa la Universitat de València, i al CSIC, responsables de més del 70% de la producció científica a Espanya. Així, fins al 31 de desembre de 2024, els membres d’aquestes institucions espanyoles podran continuar accedint a la informació de les 1.800 revistes de ScienceDirect i també podran publicar en obert i sense cost addicional durant 2021 un percentatge dels articles proposats.

Des del Servei de Biblioteques i Documentació facilitarem als nostres investigadors tota la informació sobre aquest acord al més aviat possible.

[Comunicat de la CRUE del 25 de març de 2021 disponible ací]

Revistes sense APC

Al JCR trobem revistes on publicar en obert i moltes altres revistes de subscripció, però que també ens permeten la publicació en obert. El que tenen en comú unes i altres, és que l’autor/a ha d’abonar una quantitat determinada per publicar, el que es coneix com taxa APC. 

A la nostra eina «On publicar» podreu trobar una relació actualitzada de les revistes de Salut presents a JCR que no cobren cap taxa per publicar (accedeix amb el teu usuari i contrasenya UV). 

Es tracta de revistes de societats mèdiques o amb convenis específics, que han trobat una altra font de finançament per cobrir les seues despeses, i per tant, aquestes no recauen en els/les autors/es. 

Recordeu també que la Universitat us ofereix una sèrie d’acords amb certes editorials, que faciliten descomptes per publicar en obert.

Sexennis d’investigació: orientacions i barems aplicats pels comités

Sexennis d’investigació: orientacions i barems aplicats pels comités

ANECA ha publicat les orientacions aplicades pels 14 comités avaluadors en la convocatòria 2019 de sexennis d’investigació. El document inclou la baremació que els comités apliquen en funció dels indicis de qualitat de les publicacions, tret dels camps de Dret, d’Economia i d’Art, Geografia i Història.

Una vegada constituïts els nous comités, es publicaran les orientacions 2020 abans del 15 d’abril.

Pots descarregar ací el PDF del document: Orientaciones aplicadas por los comités evaluadores en la convocatoria 2019 de sexenios de investigación.

«Conversaciones con ANECA»

Amb la convocatòria de sexennis d’investigació a punt d’obrir-se, ANECA ofereix una sèrie de sessions adreçades a les investigadores i els investigadors que sol·licitaràn proximament l’avaluació de la seua activitat de recerca. Les sessions, amb el nom de «Conversaciones con ANECA» , s’estructuren en quatre blocs amb diferents horaris, on els 11 Comitès avaluadors dels diferents camps de coneixement respondran els dubtes plantejats pels sol·licitants.

«Conversaciones con ANECA» tindrà lloc el pròxim 14 de gener, mitjançant el canal ANECA de YouTube i Twitter.

Us recordem que la convocatòria CNEAI d’avaluació de la recerca s’obri el dilluns 11 de gener i que podeu lliurar la vostra documentació de manera telemàtica mitjançant la seu electrònica d’ANECA i fins al 31 de gener.

 

*Ací pots consultar la gravació de la sessió.

Sexennis AVAP per a personal Investigador Contractat Doctor

Publicada la convocatòria d’avaluació de la investigació AVAP, adreçada al personal investigador Contractat Doctor que desenvolupa la seua recerca a la Universitat de València.

La convocatòria, aprobada per Resolució del Rectorat de 29 de desembre, està adreçada al personal investigador doctor de la Universitat de València, així com al personal dels subprogrames «Ramón y Cajal», «Juan de la Cierva» i altres programes d’excel·lència, que investiguen a la Universitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’11 al 31 de gener de 2021, i la documentació es lliurarà de manera telemàtica, mitjançant la seu electrònica de la Universitat.

Actualitzada l’eina «On no publicar»

Els fraus editorials són un dels problemes més importants que troben els investigadors i les investigadores a l’hora de publicar: quan es tria una revista fraudulenta, es perden els diners que costa publicar, i es perd el temps empleat en redactar l’article, ates que aquestes revistes no ofereixen revisions, i pràcticament cap d’elles presenta indicis de qualitat avaluables per les agències.

Les publicacions fraudulentes són especialment nombroses a l’àrea de Salut, on els projectes exigeixen la publicació en obert, i les revistes, les taxes per sufragar-lo. Des de la Biblioteca, us oferim la nostra eina “ON NO PUBLICAR” per a l’anàlisi de fraus editorials en Salut. L’eina proporciona un recull de publicacions fraudulentes documentades, i els indicis que donen suport a aquest frau: està la revista indexada a JCR? compleix els criteris exigits per ICJME? etc.

L’eina està actualitzada en data de desembre de 2020, esperem que us resulte útil.

Si tens qualsevol dubte al voltant de possibles fraus editorials, pots adreçar-te a nosaltres mitjançant La Biblioteca Respon.

Obert el termini de presentació de sol·licituds de sexennis

El dissabte 19 de desembre es va publicar al BOE la “Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora”.

Destaquem:

  • El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l’11 al 31 de gener, i els formularis i els seus annexos s’han de omplir i enviar mitjançant la seu electrónica d’ANECA.
  • Els criteris d’avaluació no han variat respecte d’anteriors convocatòries: es poden consultar a la “Resolución de 30 de octubre de 2020 de CNEAI
  • La convocatòria manté la seua estratègia per assolir la igualtat efectiva entre homes i dones, reconeixent a les persones amb permisos de paternitat o maternitat, en excedència per cura de fills/es o d’altres familiars, o en situació de violència de gènere, per tal que puguen prorrogar un any l’últim sexenni viu, per cada permís o excedència que hagen tingut.

Recordeu que el nostre servei d’anàlisi per a sexennis Suport + Indicis s’ha ampliat fins el pròxim 23 de desembre. I sempre podéu consultar-nos mitjançant La Biblioteca Respon

« Siguientes entradas
Traduce »