Revistes i articles     |     Llibres i capítols     |     Recuperar cites i ressenyes     |     Congressos

Revistes i articles de revista
  
Indicadors
Fonts
Guies per a fer servir les fonts
Factor d'Impacte
Posició que ocupa la revista en la seua categoria
Quartil o tercil
Journal Citation ReportsJCR: com trobar el factor d'impacte
Scimago Journal Rank SJR: com trobar l'índex de qualitat
Journal Scholar Metrics
Dialnet Métricas Versió beta

IN-RECS, IN-RECJ, IN-RECH
Períodes coberts:
- IN-RECS: 1994-2009, 2010 solament ofereix l'índex d'impacte, 2011 versió Beta.
- IN-RECJ: 2001-2009, 2010 solament ofereix l'índex d'impacte.
- IN-RECH: 2004-2008.
Índex H
Índex H de les Revistes Científiques Espanyoles segons Google Scholar Metrics:
2013-2017
2012-2016
2011-2015
2010-2014
2009-2013
2008-2012
2007-2011
Com trobar l'ìndex h
Impact per publication
SNIP (Source Normalized Impact per Paper)
Scopus
Journal Metrics (Scopus)
Classificació en grupsCIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas (Llistat de revistes incloses fins a 2012 ací)
CARHUS Plus+
CAPES (Qualis) Classificació de revistes del Ministério da Educação do Brasil.
PUBLINDEX Classificació de revistes colombianes.
CONACyT Classificació de revistes mexicanes de ciència i tecnologia.
ANVUR Classificació de revistes (Itàlia).
Indexació en bases de dades multidisciplinars
A més cal tindre en compte les bases de dades especialitzades de cada àrea
• Web of Science: pots cercar en la propia Web o en la Master list de Clarivate
Scopus
Emerging Source Citation Index (ESCI)
ERIH Plus: European Reference Index of the Humanities
Ulrich's
SciELO
Redalyc
DOAJ
CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades
Criteris de qualitat editorial de la revistaCatàleg Latindex
Revistes certificades amb el segell de qualitat de la FECYT
DICE Darrera actualització: 2012
RESH: Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades Darrera actualització: 2012
Altres criteris MIAR: Information Matrix for the Analysis of Journal
Aquesta plataforma calcula l'ICDS (indicador que mostra la visibilitat de les revistes en bases de dades internacionals). A més, resulta molt útil per a conéixer en què bases està indexada la revista.

Co-Author Index
És una eina que pretén mesurar amb diferents indicadors l'índex de coautoría en els articles publicats per autors espanyols en revistes nacionals i internacionals. Resulta útil per a justificar les pràctiques d'autoria.

Metrics Toolkit
Proporciona informació basada en l'evidència sobre les mètriques de recerca entre disciplines, incloent com es calcula cada mètrica, on pot trobar-se i com ha d'aplicar-se cadascuna d'elles. També proporciona exemples de com utilitzar les mètriques en sol·licituds d'acreditació acadèmica, subvencions i currículums.

Llibres i capítols de llibre  
IndicadorsFonts
Prestigi editorialSPI (Scholary Publishers Indicators)
Sello de calidad en edición académica (CEA-APQ)
ie-CSIC (Índice de Editoriales y Editores CSIC)
Publishers Scholar Metrics

Difusió i visibilitat editorialBook Publishers Library Metrics
Presencia en bibliotecas: WorldCat
IndexacióBook Citation Index (Thomson Reuters)
Scopus Book Title List (Elsevier)
NSD - Norwegian list (Categorització noruega d'editorials)
JUFO - Finnish list (Categorització finlandesa d'editorials)

Recuperació de cites i ressenyes  
TipusFontsGuies per a la recuperació
CitesWeb of ScienceWOS: com recuperar cites
ScopusSCOPUS: com recuperar cites
Dimensions
Proquest CentralProquest: com recuperar cites
Google Scholar - Google Acadèmic
Google BooksCom recuperar cites en Google Books
CitEcCitEc: com recuperar cites
Aranzadi Instituciones, Iustel, Smarteca, Diario La LeyCom recuperar cites en Dret
RessenyesDialnetDialnet: com recuperar ressenyes de llibres
Trobles Plus

Trobes Plus: com recuperar ressenyes de llibres

Congressos  
IndicadorsFonts
Índice hProceedings Scholar Metrics 2017: H Index of proceedings on Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google Scholar Metrics (2012-2016)
Proceedings Scholar Metrics: h index of proceedingson Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google Scholar Metrics (2011-2015)
Proceedings Scholar Metrics: h index of proceedingson Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google Scholar Metrics (2010-2014)
Proceedings Scholar Metrics: h index of proceedingson Computer Science, Electrical & Electronic Engineering, and Communications according to Google Scholar Metrics (2009-2013)