En aquesta pàgina hi trobareu diferents eines per a valorar revistes, llibres i editorials científiques, congressos, així com per a recuperar cites i ressenyes.

Revistes

Journal Citation Reports (JCR) Base de dades multidisciplinar propietat de Clarivate Analytics que ofereix un ampli espectre d’aplicacions bibliomètriques  basades en la informació de les revistes indexades en la Web of Science. Té dues edicions anuals, JCR Science Edition i JCR Social Sciences Edition. Actualització anual: a la fi de juny amb resultats provisionals (actualització definitiva al setembre).  Accés a edicions anteriors a 1997.  

Guia d’ús

Scimago Journal Rank (SJR) Portal d’avaluació de revistes i països basat en la informació continguda en la base de dades Scopus (Elsevier).

Guia d’ús

Dialnet Métricas (versió beta). Portal que analitza les referències bibliogràfiques citades en les publicacions existents en Dialnet i ofereix un conjunt d’indicadors per a ajudar a identificar la rellevància de la producció científica. Analitza l’impacte de les revistes de les diverses disciplines de Ciències Socials i Humanitats. S’inclouen també indicadors de cadascuna de les publicacions, dels investigadors i de les institucions a les quals aquests pertanyen. Actualment disponible per a les àrees d’Antropologia, Comunicació, Esport, Documentació, Educació i Sociologia.

IN-RECS, IN-RECJ, IN-RECH    Períodes coberts:
IN-RECS: 1994-2009, 2010 solament ofereix l’índex d’impacte, 2011 versió Beta.
IN-RECJ: 2001-2009, 2010 solament ofereix l’índex d’impacte.
IN-RECH: 2004-2008.
Ranking de revistas científicas españolas con sello de calidad FECYT Classificació ordenada de totes les revistes amb segell de qualitat FECYT. Ofereix puntuació de les revistes amb Segell FECYT, cuartil i posició dins l’àrea.
Llistat ABS (Economia). La Chartered Association of Business Schools (ABS) elabora una una guia de revistes acadèmiques del camp dels Negocis i l’Administració. Es pot accedir de manera gratuïta encara que has de registrar-te primer.
CEFAGE-UE Journal Ranking in Economics and Management (Economia). Rànquing de revistes científiques utilitzat pel Center for Advanced Studies in Management and Economics at Universidade de Évora.
VHB-JOURQUAL3 (Economia).  Rànquing de revistes rellevants  basat en la valoració dels membres de la German Academic Association for Business Research.
ESSEC Ranking of Journals (Economia). Rànquing de revistes elaborat per l’ESSEC Business School Research Center.
ABDC Journal Quality List (Economia). Rànquing de revistes de Dret Comercial i Tributari; Ciències econòmiques; Finances, inclosos estudis actuarials; Sistemes d’informació; Gestió, Serveis Comercials i Transport i Logística; Màrqueting i Turisme; i altres àrees elaborada per la Australian Business Deans Council.

Índex H de les Revistes Científiques Espanyoles segons Google Scholar Metrics:

2014-2018 2013-2017 2012-2016 2011-2015
2010-2014 2009-2013 2008-2012 2007-2011

 

CIRC – Clasificación integrada de revistas científicas. Ofereix una classificació de revistes de Ciències Socials i Humanes en funció de la qualitat, integrant els productes d’avaluació existents i considerats positivament per les agències d’avaluació nacionals com CNEAI i ANECA. La classificació consta de quatre grups jeràrquics (A, B, C, D) i un cinqué grup d’excel·lència (A+). Dialnet inclou la classificació CIRC en les seues revistes des de 2010.
CARHUS Plus+ És un sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les Ciències Socials i Humanitats que es publiquen a nivell local, nacional i internacional. Si és el cas, en cada àrea de coneixement una revista pot tenir diferents qualificacions A, B, C o D.
CAPES – (Qualis). Classificació de revistes del Ministério da Educação do Brasil. Acceso a QUALIS (Novo) CAPES
PUBLINDEX Classificació de revistes colombianes
• CONACyT Classificació de revistes mexicanes de ciència i tecnologia
• ANVUR Classificació de revistes (Itàlia)
Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (NBR). Publicacions científiques i tecnològiques argentines d’excel·lència

Web of Science  Propietat de Clarivate Analytics, és la col·lecció de bases de dades de referències bibliogràfiques i cites de publicacions periòdiques que recullen informació des de 1900 a l’actualitat. La WoS està composta per la col·lecció bàsica Core Collection que abasta els índexs de Ciències, Ciències Socials i Arts i Humanitats, a més dels Proceedings, tant de Ciències com de Ciències Socials i Humanitats, juntament amb les eines per a anàlisis i avaluació, com són el Journal Citation Report i Essential Science Indicators. Addicionalment, compta amb les bases de dades que la complementen incloses en la llicència per a Espanya: Medline, Scielo i Korean Citation Index. 

Scopus Base de dades que cobreix ca.18000 títols de més de 5000 editors internacionals, incloent la cobertura de 16500 revistes revisades per parells de les àrees de ciències, tecnologia, medicina, ciències socials, arts i humanitats. Està editada per Elsevier i és accessible en la Web per als subscriptors.

DOAJ  Directory of Open Access Journals. Conté ca. 12000 revistes d’accés obert que cobreixen totes les àrees de ciència, tecnologia, medicina, ciències socials i humanitats. Pretén ser el punt de partida per a totes les cerques d’informació de qualitat en revistes d’accés obert revisades per iguals.

Ulrich’s  Base de dades amb més de 300000 publicacions periòdiques. Permet conèixer totes les dades de la revista (ISSN, editor, dades de publicació) i les bases de dades temàtiques i multidisciplinars en les que indexa.

MIAR Recol·lecta dades per a la identificació i anàlisi de revistes científiques. Si s’introdueix en la casella de cerca qualsevol ISSN el sistema localitzarà en quines bases de dades de les contemplades en la matriu està indexada la revista, estiga recollida o no amb fitxa pròpia en MIAR, i calcularà el seu ICDS.
SciELO – Scientific Electronic Library Online. Projecte que permet la publicació electrònica de revistes científiques de l’àmbit iberoamericà.
ERIH Plus – European Reference Index of the Humanities. Índex de referència europeu desenvolupat per a tractar d’identificar les revistes d’alt nivell i d’abast mundial en l’àrea de les Humanitats i Ciències Socials.
Dialnet És un dels majors portals bibliogràfics del món, amb la finalitat de donar major visibilitat a la literatura científica hispana. Centrat fonamentalment en els àmbits de les Ciències Humanes, Jurídiques i Socials, integra diferents recursos i serveis documentals.
• CLASE – Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades. És una base de dades bibliogràfica creada per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM). Les revistes incloses compleixen amb criteris de selecció. Ofereix ca.350 mil registres bibliogràfics d’articles, assajos, ressenyes de llibre, etc. publicats en prop d’1500 revistes d’Amèrica Llatina i el Carib, especialitzades en Ciències Socials i Humanitats.
• Redalyc – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal.  És un projecte acadèmic per a la difusió en accés obert de l’activitat científica editorial de tot el món.
Catálogo Latindex Inclou revistes d’investigació científica, tècnic-professionals i de divulgació científica i cultural que s’editen a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal. Les revistes poden ser impreses o electròniques, de totes les disciplines científiques. Compta amb dos serveis principals d’informació: 1. Directorio, que ofereix dades bibliogràfiques i de contacte de totes les revistes registrades i 2. Catálogo, compost per les revistes amb més alts estàndards de qualitat d’acord amb la metodologia de Latindex.
• Revistes certificades amb el segell de qualitat de la FECYT El Segell de Qualitat FECYT identifica a aquelles publicacions científiques espanyoles que compleixen uns requisits de professionalització internacionalment reconeguts. Els editors han de presentar-se a la convocatòria establerta per FECYT. 2020
 DICE Darrera actualització: 2012
• RESH – Revistas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades. Darrera actualització: 2012
MIAR Aquesta plataforma calcula l’ICDS (indicador que mostra la visibilitat de les revistes en bases de dades internacionals). A més, resulta molt útil per a conéixer en què bases està indexada la revista.
Co-Author Index És una eina que pretén mesurar amb diferents indicadors l’índex de coautoría en els articles publicats per autors espanyols en revistes nacionals i internacionals. Resulta útil per a justificar les pràctiques d’autoria.
Metrics Toolkit Proporciona informació basada en l’evidència sobre les mètriques de recerca entre disciplines, incloent com es calcula cada mètrica, on pot trobar-se i com ha d’aplicar-se cadascuna d’elles. També proporciona exemples de com utilitzar les mètriques en sol·licituds d’acreditació acadèmica, subvencions i currículums.
Llibres i capítols de llibre
SPI – Scholary Publishers Indicators. És un sistema d’informació que ofereix indicadors i eines relacionats amb les editorials científiques o d’interés per a la investigació en l’àmbit de les Humanitats i les Ciències Socials. Els indicadors que s’inclouen pretenen servir com a referència en els processos d’avaluació i permetre l’objectivació d’alguns conceptes com el del «prestigi de l’editorial».
• ie-CSIC – Índice de Editoriales y Editores CSIC. És el llistat més complet de valoració d’editorials disponible en aquests moments, elaborat per a valorar la producció en llibres i capítols de llibre, que es classifiquen en publicacions d’impacte o valor alt, mitjà o baix.
Sello de calidad en edición académica (CEA-APQ) Té l’objectiu de reconéixer les millors pràctiques dins de l’edició universitària espanyola. El segell està reconegut com a indici de qualitat de les publicacions per a l’avaluació dels mèrits de l’activitat investigadora en els criteris d’avaluació d’ANECA i CNEAI.
Publishers Scholar Metrics Permet conéixer dins de cada àrea de coneixement de les Ciències socials, Arts i Humanitats les editorials de monografies amb major impacte. Ha sigut elaborat pel Grup d’Investigació EC3, utilitzant Google Scholar com a font de dades.
• Presència en biblioteques: WorldCat És un catàleg en línia gestionat per l’OCLC (Online Computer Library Center)​ i considerat el major catàleg en línia del món. Molt útil per a conéixer en quines biblioteques de tot el món està present una monografia.
• Book Publishers Library Metrics Índex que pretén identificar les editorials de llibres científics de major difusió i visibilitat en les disciplines de Ciències Socials i Humanitats, a partir dels catàlegs de les biblioteques universitàries espanyoles. Per a això s’ha fet un recompte dels llibres inclosos en el catàleg col·lectiu de REBIUN.
Book Citation Index És un servei d’indexació de cites científiques basat en subscripció en línia mantingut per Clarivate Analytics i és part de la Col·lecció principal de Web of Science. Es va llançar per primera vegada en 2011 i indexa més de 60000 llibres seleccionats editorialment, a partir de 2005.
Book Title List Llista de títols disponibles en ScienceDirect, d’Elsevier.
NSD – Norwegian list Categorització noruega d’editorials.
JUFO – Finnish list Categorització finlandesa d’editorials.