Quan es poden sol·licitar els sexennis?

La convocatòria de sol·licitud de sexennis és anual, i està oberta durant el mes de desembre, moment en el qual l’agència d’avaluació disposa en la seua pàgina web el formulari en línia que cal emplenar per a sol·licitar el tram de recerca i enviar la documentació addicional. És necessari registrar-se per a poder accedir a l’aplicació telemàtica.

Des de quina data es poden sol·licitar?

Segons l’Ordre del 16 de novembre de 2000 del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a l’avaluació de l’activitat investigadora, per al còmput dels anys que donen dret a ser avaluat es considera com a període investigador el temps posterior a l’obtenció del títol acadèmic de grau, sempre que hi haja hagut un contracte o certificat que acredite que el sol·licitant va desenvolupar una tasca adscrita a la recerca.

Pot sol·licitar-se més d’un sexenni en una mateixa convocatòria?

Sí, encara que no és recomanable ja que podria donar-se el cas que només se’n concedira el segon tram i en aquest cas es perdria la possibilitat de tornar a sol·licitar l’avaluació dels sis primers anys. A més, en cas de sol·licitar dos sexennis en una mateixa convocatòria i no ser-ne concedit cap, només es podrien recuperar tres dels dotze sol·licitats i a més aquests tres anys haurien de pertànyer necessàriament al període més recent.

Els trams s’han de demanar en ordre cronològic?

Sí. El primer sexenni sol·licitat ha de ser el que marca el començament de la carrera investigadora, ja que els anys anteriors no poden ser inclosos en futures avaluacions. L’aprovació d’un tram invalida el període anterior per incloure’l en altres sol·licituds.

Els sis anys sotmesos a avaluació han de ser consecutius?

L’activitat investigadora se certifica per trams de sis anys, però no tenen per què ser consecutius. L’únic requisit és que el període anterior a l’últim sol·licitat no pot sotmetre’s a avaluació posteriorment. Per exemple, si se sotmet a avaluació el tram -2004, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013-, en la següent sol·licitud per al reconeixement d’un nou tram d’investigació no es poden sol·licitar ni els anys anteriors al 2004 ni els anys intermedis -2005, 2007, 2008, 2011-.

Si la meua última sol·licitud de sexenni va ser rebutjada, perd els sis anys sol·licitats?

No, solament és necessari afegir almenys tres anys al nou tram sol·licitat. Per exemple, si en la convocatòria de 2013 ens van denegar el tram -2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009-, en la de 2014 podem recuperar els anys amb les contribucions millor avaluades -2004, 2007, 2009- i afegir-ne tres de nous -2010, 2011, 2012-.