CNEAI (Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora) és l’organisme responsable del reconeixement dels trams d’investigació o sexennis.
La convocatòria anual té como a objecte reconèixer els mèrits en l’activitat investigadora desenvolupada pel professorat universitari i el personal investigador del CSIC, i incentivar el seu exercici. Se publica en el Butlletí Oficial de l’Estat on s’estableix el període de presentació de sol·licituds.
Per a obtenir el complement de productivitat, els investigadors sotmeten a avaluació les 5 aportacions que consideren més rellevants, realitzades durant un període no inferior a sis anys.

Sexennis: preguntes freqüents

CategoriaConvocatòria
Funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris:

• Catedràtics i professors titulars d'universitat
• Catedràtics i professors titulars d'escola universitària
• Professors de Recerca d'Organismes Públics de Recerca
• Investigadors Científics d'Organismes Públics de Recerca
• Científics Titulars d'Organismes Públics de Recerca
Convocatòria 2020: Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora

Termini de presentació: Des del 11 de gener fins el 31 de gener de 2021.

Criteris específics: Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

Telèfons d'ajuda de la CNEAI per a cada camp: Pàgina ANECA-CNEAI

• Accés a la Seu electrònica del Ministeri d’Educació, secció "Trámites y servicios", subsecció "Organismos".

Accés a la CNEAI
Sexennis AVAP
Convocatòria 2019: Pàgina RRHH PAS UV

Convocatòries anteriors