CNEAI (Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora) és l’organisme responsable del reconeixement dels trams d’investigació o sexennis.
La convocatòria anual té como a objecte reconèixer els mèrits en l’activitat investigadora desenvolupada pel professorat universitari i el personal investigador del CSIC, i incentivar el seu exercici. Se publica en el Butlletí Oficial de l’Estat on s’estableix el període de presentació de sol·licituds.
Per a obtenir el complement de productivitat, els investigadors sotmeten a avaluació les 5 aportacions que consideren més rellevants, realitzades durant un període no inferior a sis anys.

Convocatòria sexennis 2023-NOVETAT: D’acord amb l’article 12 de la LOSU, ANECA , en el punt 5 del Borrador de criterios de evaluación para la campaña de sexenios de 2023-2024, publicat al novembre, estableix l’obligació de depositar en repositoris institucionals o temàtics d’accés obert les publicacions científiques, datasets, codis, etc. associades a projectes d’investigació finançats amb fons públics. Segons això, el repositori institucional de la UV Roderic es converteix en una eina per a l’avaluació de l’activitat investigadora, proporcionant diferents dades i mètriques necessàries per al nou model d’avaluació. Més informació en el següent enllaç:

https://uv-es.libguides.com/roderic/avaluacio

Sexennis: preguntes freqüents

Categoria Convocatòria
Sexennis Funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris:

-Catedràtics i professors titulars d’universitat

-Catedràtics i professors titulars d’escola universitària

-Personal Investigador Funcionari de les escales científiques  dels Organismes Públics de Recerca de l’Administració General de l’Estat.

 

Convocatòria 2023: Resolución de 19 de diciembre de 2023, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora
Termini de presentació: Des del 22 de gener fins el 12 de febrer de 2024.
Criteris específics: Resolución de 5 de diciembre de 2023, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios para la evaluación de la actividad investigadora.

Barems específics

 

Seu electrònica d’ANECA: Ajuda
• Accés a la Seu electrònica d’ANECA
• Accés a ANECA-Sexenios
Sexennis Professorat contractat:

– Professorat Permanent Laboral

– Professorat Contractat Doctor

– Professorat Col·laborador

– Professorat Ajudant Doctor

– Professorat Associat acreditat a professorat Contractat Doctor o Titular d’Universitat

-Professorat Associat de Ciències de la Salut acreditat a professorat Contractat Doctor o Titular d’Universitat

-Personal Investigador Doctor Indefinit contemplat al Programa Marc per a la contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València

– Personal Investigador Doctor del subprograma «Ramón y Cajal»

– Personal Investigador Doctor del Programa del Pla GenT (subprogrames CIDEGENT y CDEIGENT)

– Personal Investigador Doctor del programa European Research Council (ERC)

– Personal Investigador Doctor amb contracte de 5 anys de durada màxima contemplat al Programa Marc per a la contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València

– Personal Investigador Doctor del subprograma «Juan de la Cierva» acreditat a professorat Contractat Doctor o Titular d’Universitat

– Personal Investigador Doctor del programa Beatriz Galindo

• Convocatòria 2023: Resolució de 19 de desembre de 2023, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’aprova la convocatòria d’avaluació per l’ANECA de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat
Termini de presentació: Des del 22 de gener fins el 12 de febrer de 2024.
Criteris específics: Resolución de 5 de diciembre de 2023, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios para la evaluación de la actividad investigadora.
• Doble tràmit, mitjançant la seu electrònica de la Universitat ENTREU Seu electrónica, i la seu electrónica d’ANECA Seu electrònica
•  Seu electrònica d’ANECA: Ajuda

Convocatòries anteriors