CNEAI (Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora) és l’organisme responsable del reconeixement dels trams d’investigació o sexennis.
La convocatòria anual té como a objecte reconèixer els mèrits en l’activitat investigadora desenvolupada pel professorat universitari i el personal investigador del CSIC, i incentivar el seu exercici. Se publica en el Butlletí Oficial de l’Estat on s’estableix el període de presentació de sol·licituds.
Per a obtenir el complement de productivitat, els investigadors sotmeten a avaluació les 5 aportacions que consideren més rellevants, realitzades durant un període no inferior a sis anys.

Sexennis: preguntes freqüents

Categoria Convocatòria
Sexennis Funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris:

-Catedràtics i professors titulars d’universitat

-Catedràtics i professors titulars d’escola universitària

-Professors de Recerca d’Organismes Públics de Recerca

-Investigadors Científics d’Organismes Públics de Recerca

-Científics Titulars d’Organismes Públics de Recerca

Convocatòria 2022: Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora
Termini de presentació: Des del 16 de gener fins el 6 de febrer de 2023.
Criteris específics: Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.
Servei d’ajuda ANECA RESPONDE
• Accés a la Seu electrònica d’ANECA
• Accés a ANECA-Sexenios
Sexennis Professorat contractat:

-Contractat Doctor

-Ajudant Doctor

-Colaborador

-Associat acreditat a Contractat Doctor o Titular

-Personal investigador Doctor

• Convocatòria 2022: Resolució de 23 de desembre de 2022, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s’aprova la convocatòria d’avaluació per l’ANECA de l’activitat investigadora del personal docent i investigador contractat
Termini de presentació: Des del 16 de gener fins el 6 de febrer de 2023.
Criteris específics: Resolución de 21 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.
• Doble tràmit, mitjançant la seu electrònica de la Universitat ENTREU Seu electrónica, i la seu electrónica d’ANECA Seu electrònica
Servei d’ajuda ANECA RESPONDE

Convocatòries anteriors