CNEAI (Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora) és l’organisme responsable del reconeixement dels trams d’investigació o sexennis.
La convocatòria anual té como a objecte reconèixer els mèrits en l’activitat investigadora desenvolupada pel professorat universitari i el personal investigador del CSIC, i incentivar el seu exercici. Se publica en el Butlletí Oficial de l’Estat on s’estableix el període de presentació de sol·licituds.
Per a obtenir el complement de productivitat, els investigadors sotmeten a avaluació les 5 aportacions que consideren més rellevants, realitzades durant un període no inferior a sis anys.

Sexennis: preguntes freqüents

CategoriaConvocatòria
Sexennis Funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris:

• Catedràtics i professors titulars d'universitat
• Catedràtics i professors titulars d'escola universitària
• Professors de Recerca d'Organismes Públics de Recerca
• Investigadors Científics d'Organismes Públics de Recerca
• Científics Titulars d'Organismes Públics de Recerca
Convocatòria 2021: Resolución de 27 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se aprueba la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora

Termini de presentació: Des del 17 de gener fins el 7 de febrer de 2022.

Criteris específics: Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.

Servei d'ajuda ANECA RESPONDE: Pàgina ANECA-CNEAI

• Accés a la Seu electrònica d'ANECA

Accés a la CNEAI
Sexennis Professorat contractat:

. Contractat Doctor
. Ajudant Doctor
. Colaborador
. Associat acreditat a Contractat Doctor o Titular
. Personal Investigador Doctor
. Convocatòria 2021: Resolució de 27 de desembre del Rectorat de la UV

Termini de presentació: Des del 17 de gener fins el 7 de febrer de 2022.

Criteris específics: Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se publican los criterios específicos aprobados para cada uno de los campos de evaluación.


Doble tràmit, mitjançant la seu electrònica d'ANECA Seu electrònica i la seu electrònica de la Universitat ENTREU Seu electrònica

Servei d'ajuda ANECA RESPONDE: Pàgina ANECA-CNEAI

Convocatòries anteriors