AVAP (Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva) té entre les seues funcions la prèvia avaluació de l’activitat exigida per la LOU per a la contractació de les figures de professor contractat en les universitats valencianes.

El Programa d’Avaluació del Professorat de l’AVAP avalua, prèviament a la seua contractació per part de les universitats de la Comunitat Valenciana, l’activitat docent i investigadora del mateix.

L’avaluació positiva és requisit imprescindible per a participar en els processos de contractació que són desenvolupats per les mateixes universitats valencianes en les figures contractuals de professora o professor ajudant doctor i professora o professor contractat doctor. En el cas de la figura de professora o professor d’universitat privada, esta avaluació positiva actua com a mèrit.

Contractació  de  professorat

L’AVAP convoca anualment un procés d’avaluació per a la contractacio de professorat en les universitats valencianes. 

Contractació de professorat
CategoriaConvocatòria
Dirigit a:
 • Professora o professor contractat doctor
 • Professora o professor ajudant doctor
 • Professora o professor doctor d'universitat privada
 • Convocatòria oficial 2018

 • Termini de presentació:
  Primer termini: del 17 d'abril al 8 de maig de 2018.
  Segon termini: del 3 al 14 de setembre de 2018.

  Les persones que presenten la seua sol·licitud en el primer termini establit, no podran presentar una nova sol·licitud per a la mateixa figura de professorat en el segon termini.

  Accés AVAP

 • Avaluació de la investigació

  Mitjançant un conveni de col·laboració, la Universitat de València ha encomanat a l’AVAP la gestió de l’avalucio de la investigació dels col·lectius següents:

  Avaluació de la investigació
  CategoriaConvocatòria
  • Professor ajudant doctor
  • Professor contractat doctor interí
  • Personal investigador contractat indefinit
  • Personal Investigador Doctor amb contracte de 5 anys de durada màxima contemplat al Programa Marc per a la contractació de Personal Investigador Doctor de la Universitat de València
  Resolució del 29 de desembre de 2020 de Rectorat, per la que es fixa per a determinat col.lectiu de personal investigador doctor contractat el procediment i el termini de presentació de sol.licituds d'avaluació d’activitat investigadora per onvocatòria 2020

  • Termini de presentació des del 11/01/2021 fins al 31/01/2021
  • Sol.licituds: es presentaran únicament per via telemàtica mitjançant la seu electrònica de la UV, on podrà consultar-se l'estat de tramitació de la sol.licitud

  Accés directe a la sol.licitud