L’objectiu principal d’aquestes pàgines és identificar i facilitar l’accés a les dades que necessiteu per a omplir els formularis per les acreditacions, sexennis i trams de recerca de l’ANECA, l’AVAP i la CNEAI.

La producció científica personal o institucional és avaluada en gran part tenint en compte l’impacte que té en la societat. Aquest impacte es mesura a partir d’indicadors basats en el nombre de citacions que els articles i/o revistes reben, principalment, per part de la comunitat científica.

En aquestes pàgines trobareu els recursos que us permetran localitzar els indicadors que avaluen les publicacions científiques i els enllaços als organismes oficials per obtenir les acreditacions.