La via verda consisteix en la difusió en repositoris institucionals o temàtics, fruit del compromís d’una institució per a fer visible la producció dels seus professors i/o investigadors.

  • En el cas de repositoris temàtics, en la major part dels casos és l’autor qui fa l’autoarxiu.
  • El dipòsit delegat és més freqüent en el cas dels repositoris institucionals, a través de les institucions a les quals estan lligats els autors, o bé a través de les pròpies biblioteques de les institucions.
  • No realitzen revisió per experts, però els continguts es revisen en altres instàncies. 

Repositoris institucionals

Són els creats per les pròpies institucions per a dipositar els treballs derivats de la seua producció científica o acadèmica amb l’objectiu de fer-la visible, així com de preservar i difondre els documents allí dipositats. El repositori de la universitat de València és RODERIC.

¿Quina versió dipositar?

Repositoris temàtics

La pàgina de la OAD (Open Access Directory) ofereix una llista molt completa de repositoris temàtics classificats per àrees de coneixement: Disciplinary repositories. Destaquem els següents:

Directoris de repositoris

  • ROAR: registre de repositoris d’accés obert mantingut per la Universitat de Southampton.
  • OpenDOAR: lloc web amb seu al Regne Unit que enumera els repositoris acadèmics d’accés obert. Es pot buscar per localitat, contingut i altres caracteristiques.
  • BuscaRepositorios:  directori de repositoris basat en l’eina Google Custom Search, que permet buscar informació en diversos Repositoris institucionals d’Espanya. Els repositoris que s’esmenten estan registrats en ROAR, o OpenDOAR, en la llista de data providers de la Open Arxive Initiative o els han fets públics els seus creadors.