1. Introducció
 2. Horizon 2020 i Horizon Europa
 3. Pla S
 4. Cita les dades d’investigació
 5. Repositoris per a dipositar les dades
 6. Repositoris nacionals e internacionals
 7. Enllaços d’interés

1-. Introducció

Les dades, la matèria prima amb la qual es fabrica la recerca, són un producte molt valuós en el procés de la investigació.

L’estratègia de l’Open Science (Open Innovation, Open Science, Open to the world) es basa en la construcció comú del coneixement. Aquesta construcció demanda la posada a disposició de la comunitat científica de les dades que s’han fet servir en els projectes d’investigació, per tal de poder continuar amb la recerca en el punt on es va quedar, o poder reproduir-la o replicar-la.

A més, les dades en obert són una garantia de la integritat amb la qual s’ha realitzat l’estudi.

Per a més informació, es pot consultar la guia Gestió de dades d’ivestigació elaborada per la biblioteca.

2-. Horizon 2020 i Horizon Europa

Horizon 2020 obliga a dipositar les dades de la recerca finançada pel seu pilot a qualsevol repositori de dades en obert.

Per tal de complir amb les exigències de H2020, els projectes finançats hauran a més de desenvolupar un Pla de Gestió de Dades seguint les recomanacions de FAIR (les dades han de ser “findable, accesible, interoperable  and re-usable” ).

El projecte marc que va substituir Horizon 2020 a partir de 2021 va ser Horizon Europa, amb l’Open Science com un dels pilars del treball en recerca i innovació.

3-. Pla S

El Pla S és una iniciativa en favor de la publicació en accés obert. Llançada per Science Europe a través de “cOAlition S“, un consorci creat pel Consell Europeu d’Investigació i les principals agències nacionals d’investigació i finançadors de dotze països europeus (Àustria, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Noruega, Polònia, Eslovènia, Suècia i Regne Unit).

L’objectiu del Pla S és accelerar el procés de publicació en accés obert. A partir de l’1 de gener de 2020, totes les publicacions finançades amb subvencions públiques seran publicades en revistes o plataformes d’accés obert.

El Pla S estableix 10 principis per a aconseguir aquests objectius:

 • Els autors han de conservar els drets d’autor de les seues publicacions, que han de publicar-se sota una llicència oberta (com Creative Commons (CC BY)).
 • Els membres de la coalició han d’establir criteris i requisits sòlids per a les revistes i plataformes d’accés obert que complisquen amb els requisits.
 • També haurien d’oferir incentius per a la creació de revistes i plataformes d’accés obert compatibles, si encara no existeixen.
 • Les taxes de publicació han de ser sufragades pels finançadors o les universitats, no per investigadors individuals.
 • Aquestes taxes de publicació han de ser estandarditzades i limitades
 • Les universitats, les organitzacions d’investigació i les biblioteques han d’alinear les seues polítiques i estratègies.
 • Per als llibres i monografies, el termini podrà ampliar-se més enllà de 2020.
 • Els arxius i repositoris oberts han de ser reconeguts per la seua importància.
 • Les revistes híbrides d’accés obert no compleixen amb el principi clau
 • Els membres de la coalició han de supervisar i sancionar el compliment d’aquest Pla.

Més info:

4-. Cita les dades d’investigació

5-. Repositoris per a dipositar les dades

Per tal de triar en quin repositori pots dipositar les teues dades, pots seguir les recomanacions elaborades pel CSUC.

6-. Repositoris nacionals e internacionals

 • ODISEA: és un inventari internacional dels depòsits i revistes que admeten conjunts de dades d’investigació a escala mundial. Permet buscar i suggerir nous bancs de dades i revistes. Organitzat per tipus de materials, format i disciplina
 • Datos.bne.es: portal de dades bibliogràfiques de la Biblioteca Nacional de España
 • Datos.gob.es: portal de caràcter nacional que organitza i gestiona el catàleg d’informació pública del sector públic espanyol.
 • Infraestructura de Datos Espaciales de España (Consejo Superior Geográfico): portal d’accés a la informació geogràfica d’Espanya
 • Portal de datos abiertos de la UE: conjunts de dades ordenats per paraula clau, matèria, editors destacats, els més vistos, els més recents, etc
 • CERN Open Data portal: punt d’accés a les dades de la investigació realitzada en el CERN.
 • Re3data.org: registry of research data repositories: registre mundial de repositoris d’investigació de diferents disciplines acadèmiques, amb l’objectiu de promoure una cultura d’intercanvi, un major accés i una millor visibilitat de les dades d’investigació

7-. Enllaços d’interés