Resultado de imagen de acceso abiertoEs coneix com a accés obert (Open Access) a l’accés lliure, immediat i sense restriccions de material digital educatiu o acadèmic, principalment aquell que prové de publicacions de recerca científica especialitzada amb avaluació per experts. L’accés obert implica que qualsevol usuari amb accés a Internet, en qualsevol moment, pot accedir a un article, llegir-lo, baixar-lo, desar-lo, imprimir-lo, emprar-lo, i fer-ne mineria de dades. Habitualment els articles en accés obert es troben sota llicències com ara les Creative Commons.

El moviment OA engloba no solament articles publicats en revistes sinó també un altre tipus de documents o objectes d’aprenentatge, com ara tesis doctorals, imatges, dades, documents audiovisuals, etcètera.

Els orígens del moviment OA cal cercar-los en el compromís social i científic a nivell internacional, avalat i ratificat en les següents declaracions:

Avantatges

 • Facilita l’accés gratuït a la recerca científica.
 • Incrementa la visibilitat de les obres, dels investigadors i de les institucions a les quals representen.
 • Augmenta l’impacte, la difusió i la divulgació de la recerca.
 • Permet als autors conservar la titularitat dels drets d’autor de les seues obres i establir les seues condicions d’ús.
 • Garanteix la preservació electrònica dels documents de recerca a llarg termini. 

Com complir amb els mandats d’accés obert

L’accés obert fomenta la difusió de la literatura científica en internet en permetre que la recerca finançada públicament siga de domini públic.

La Declaració de Budapest estableix dues vies per a publicar en accés obert, principalment:

 • La via daurada, que es refereix a la publicació en revistes d’Accés Obert, normalment revisades per experts.
 • La via verda: que consisteix en la difusió en repositoris institucionals o temàtics, fruit del compromís d’una institució per a fer visible la producció dels seus professors i/o investigadors.


Polítiques i Normatives

Marc europeu

L’Accés Obert és impulsat per la Comissió Europea per a complir una de les cinc línies clau de l’Espai Europeu de l’Ensenyament Superior (EEES). En aquest context va sorgir el Programa Horizon 2020, que promovía el dipòsit en repositoris institucionals de la recerca, revisada per experts, finançada amb càrrec als pressupostos públics de la UE o dels països membres (clàusula 29.2 Grant Agreement). Horizonte 2020 va ser substituït per Horizon Europe, el nou programa marc de recerca, que obliga a publicar en obert i seguir els principis de la Open Science en la investigació subvencionada amb el seu fons.

Altres normatives europees:

 • 10 de gener 2008. El Consell de Recerca Europeu (ERC) va publicar unes directrius en les quals requereix que totes les publicacions de projectes finançats per l’ERC revisades per experts (peer-reviewed) siguen dipositades en un repositori i que estiguen en accés obert en un termini màxim de 6 mesos.
 • VI (2002-2006) i VII (2007-2013) Sisè i Setè Programa marc I+D de la Unió Europea.
 • A l’agost 2008 va iniciar el Programa Open Access pilot in FP7.
 • Al desembre 2009 va iniciar el projecte Open Access infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE).

Marc espanyol

Es pot trobar més informació sobre Accés Obert en els enllaços següents:

 

Setmana Internacional de l’Accés Obert

La Setmana Internacional de l’Accés Obert és una iniciativa anual i global establerta per SPARC que promou la defensa de l’accés obert i la difusió del contingut acadèmic centrat en accés obert i temes relacionats. Es celebra a molts llocs del món durant l’última setmana completa d’octubre.