Ja s’ha publicat el SJR de l’any 2023. Es pot consultar al següent enllaç: https://www.scimagojr.com/journalrank.php?year=2023