Publicats els criteris d’avaluació i requisits mínims per a obtenir l’Acreditació als Cossos Docents Universitaris

ANECA ha publicat els nous criteris d’avaluació dels mèrits i competències requerits per a obtenir l’acreditació als cossos docents universitaris (Professor/a Titular d’Universitat i Catedràtic/a d’Universitat), i els nivells de referència exigibles per a obtenir una avaluació favorable.

Entre les principals novetats

  • Es dissenya un nou Procediment i una nova aplicació informàtica que simplifiquen la formalització de sol·licituds.
  • Se sol·licita un CV breu amb contribucions significatives i amb documentació acreditativa mínima.
  • S’estableixen nous criteris d’acreditació, que incorporen els consensos emanats de les més de dues mil propostes rebudes en el tràmit de participació.
  • Es concreten regles especials en matèria d’igualtat, conciliació i discapacitat.
  • Es facilita l’atracció i recuperació de talent i es fomenta l’excel·lència internacional.

Podeu consultar el document en el següent ENLLAÇ.

Document sobre el PROCEDIMENT 2024 (Real Decreto 678/2023, de 18 de julio)

Més informació AÇÍ.