Publicat el nou Procediment per a l’acreditació estatal de professorat funcionaris i l´esborrany dels nous criteris d’acreditació

La Direcció de ANECA ha publicat el Procediment per a l’obtenció de l’acreditació estatal per a l’accés als cossos docents universitaris, conforme al Reial decret 678/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula l’acreditació estatal per a l’accés als cossos docents universitaris i el règim dels concursos d’accés a places d’aquests cossos.

Aquest nou Procediment per a l’obtenció de l’acreditació estatal per a l’accés als cossos docents de Professora o Professor Titular d’Universitat i de Catedràtica o Catedràtic d’Universitat (ACADÈMIA 2024) es regula en el Capítol IV del Reial decret 678/2023, de 18 de juliol, en els seus articles 15 a 25, i ha d’adequar-se als principis establits en el seu article 3.

Aquest procediment s’aplicarà a les sol·licituds presentades a partir de l’1 d’abril de 2024, d’acord amb el que es disposa per la disposició transitòria primera, número 3, del reial decret.

Les persones sol·licitants amb expedients iniciats i no finalitzats abans de l’1 d’abril de 2024 podran desistir del procediment i sol·licitar a partir d’aqueixa data l’avaluació conforme a les noves previsions (disposició transitòria primera, número 2, del reial decret).

En aquest nou procediment es garanteix l’agilitat i la petició de documentació accessible, en manera oberta, abreujada i significativa, utilitzant els repositoris institucionals. Per a això, es redueix de forma molt important la documentació acreditativa (principi de veracitat), i se sol·licita un currículum breu generat seguint l’estàndard CVN.

A partir d’aquest Procediment, podran desenvolupar-se qüestions relacionades amb els mèrits i competències necessaris per a obtenir l’acreditació, després de la consulta pública a la qual se sotmetran els criteris d’avaluació, a partir dels suggeriments rebuts.

Consulteu l’esborrany dels nous criteris d’avaluació i requisits mínims de referència dels mèrits i competències requerits per a obtenir l’acreditació estatal per a l’accés als cossos docents universitaris.

A més, ANECA obri el tràmit de participació per a opinar i donar suggeriments sobre els nous criteris d’acreditació a professorat funcionari a través de la seua nova plataforma de participació: https://participa.aneca.es. Registra’t i delibera fins al 29 de febrer.