En la Conferència de deganes i degans de dret celebrada a Madrid en 2020, es va constituir un grup de treball per a desenvolupar un rànquing de revistes especialitzades en dret. Aquest grup va consultar l’opinió d’experts en bibliometria com els responsables de MIAR, Dialnet Mètriques o ILIA (CSIC) per a establir la metodologia.

Finalment, la Conferència de Deganes i Degans de Dret va decidir fer una consulta als experts en 2022, de la qual va sortir un informe tècnic on es presenten, no només el desenvolupament del treball, sinó també els resultats: un índex de qualitat de les revistes jurídiques (índex ICRED) i un rànquing de Revistes de Dret per Especialitats (RRDe)

Es pot desacarregar el rànquing desde aquest enllaç: