La Universitat de València ha signat l’acord de renovació del programa institucional amb MDPI per al 2024. La reducció torna a ser del 10%, però enguany , com a novetat, els autors poden combinar-la amb altres descomptes.

El més destacable en aquest nou acord és la possibilitat d’accedir a un 15% addicional si s’utilitzen el serveis d’edició lingüística oferits per MDPI. Més informació al següent enllaç: https://www.mdpi.com/authors/english