La UV ofereix al seu personal investigador un acord de publicació amb l’editorial ACM que cobreix el 100% de les taxes APC per publicar en obert a totes les revistes de l’editorial.

L’acord s’ofereix fins 2026 i cobreix tant les revistes ACM com els proceedings i els magazines de l’editorial.

Pots consultar les instruccions per autors ací.