ANECA acaba d’obrir un termini de consulta pública per tal de proposar esmenes al seu nou esborrany de criteris d’avaluació de sexennis d’investigació, d’aplicació en la convocatòria de sexennis 2023.

Atés el nou corpus legislatiu (Llei de la Ciència, LOSU) i a les recents adhesions per part d’ANECA al  San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) i als acords i principis de la Coalition for Advancing Research Assessment (COARA) per a l’avaluació de la investigació, els nous criteris posen en valor aspectes de la recerca vinculats a la Ciència Oberta:

  • Dipòsit dels treballs a repositoris institucionals i temàtics
  • Valoració de la multiautoria (els Team Science) justificada amb l’ús de l’eina CRediT
  • Diversificació d’indicadors i bases de dades
  • Publicació en obert, amb especial valoració de la publicació en revistes diamant
  • Valoració de les aportacions fruit de la ciència col·laborativa, etc.

A més, com a novetat destacada aquest esborrany proposa un camp 0, per a les investigacions de caràcter interdisciplinari.

Per a qualsevol consulta sobre aquests nous criteris, pots adreçarte a La Biblioteca Respon.