Ja està actualitzada l’eina “On publicar” per a investigadors de Ciències de la Salut amb l’actualització d’octubre de l’edició 2022 del JCR que es va publicar a juny. 77 revistes de vàries categories han patit canvis en el factor d’impacte, el que en alguns casos pot haver afectat a la posició que ocupen com també al quartil.