Actualització eina On publicar: Ciències Socials i JCR

Cada octubre, la base de dades JCR fa una actualització de les dades que presenta a juny de l’edició anual del JCR. En ocasions, aquestes actualitzacions poden afectar el l’impacte i els quartils de algunes de les revistes més influents. L’eina  «On Publicar en Ciències Socials-JCR 2022», ja incorpora aquests canvis. Les categories que han patit transformacions respecte a les dades de juny  són:  Anthropology, Criminology & Penology, Law, International Relations i Women’s Studies. 

Accedeix a l’eina ON PUBLICAR: investigadors de Ciències Socials