A l’eina «On Publicar: investigadors de Ciències» ja es troba disponible la informació corresponent (quartils i factors d’impacte) al JCR (Journal Citation Reports) 2022 de les revistes incloses en els acords transformatius subscrits per la Universitat de València per a publicar sense cost.

L’ objectiu principal d’aquesta edició és ajudar els investigadors amb el  procediment de tria de revista encara que, en últim terme, les condicions d’accés al finançament de les taxes de publicació les fixen els editors mitjançant la seua política editorial i l’acord signat amb cada institució. Recomanem sempre la verificació de les condicions fixades per a cada títol a través de la web de l’editor i, en cas de dubte, plantejar una consulta a través del servei de referència virtual La Bibliotec@ Respon

Així mateix, s’ha actualitzat en les revistes participants en la iniciativa internacional SCOAP3.