La nova Llei d’Universitats juntament amb la Llei de la Ciència aprovada al 2022 plantegen un nou escenari amb el focus fixat a la ciència oberta. Amb aquesta intenció de promoure la ciència oberta al sistema universitari estatal, ANECA ha aprovat recentment el RD 678/2023 que actualitza l’acreditació per a l’accés als cossos docents universitaris.

El nou RD destaca la importància d’una avaluació més qualitativa, amb indicadors contextualitzats i una descripció més narrativa de l’impacte de la recerca.

ANECA a més informa que les sol·licituds d’acreditació presentades abans de l’entrada en vigor d’aquest nou RD i totes les que es presenten fins a l’1 d’abril de 2024, es resoldran encara amb les normes i procediments regulats per l’anterior RD (1312/2007).

Més informació a la nostra pàgina d’Acreditació i Avaluació.