Nova guia Com recuperar cites en dret

La biblioteca de Ciències Socials acaba de publicar una nova guia sobre com recuperar cites en diversos recursos relacionats amb el dret i la legislació.

Es troben recursos com Aranzadi, Smarteca, Iustel, VLex, Tirant online… Hi ha un vídeo explicatiu per a cada recurs, a més d’un apartat específic amb un enllaç a diversos gestors bibliogràfics.

La guia està accessible des de la pàgina web de l’SBD, en l’apartat “Guies d’investigació”, en el següent enllaç:

https://uv-es.libguides.com/citesendret/inici