Publicats els JCR 2023

Ja s’ha publicat el JCR de 2023 amb les dades de 2022. Hi ha algunes novetats destacables que, de segur, influiran a l’hora d’avaluar els treballs dels investigadors i investigadores:

  • El JIF comptarà amb un sol decimal.
  • Les revistes indexades en AHCI i ESCI tindran un JIF per primera vegada, però no rebran quartils o percentils fins a l’índex de 2024.

La pàgina de Clarivate proporciona informació més detallada que es pot consultar als següents enllaços:

Després de la publicació hui (28 de juny de 2023) dels JCR, la secció Data Updates de Clarivate (https://jcr.help.clarivate.com/Content/data-updates.htm) s’actualitzarà quinzenalment amb anotacions i ajustos relatius a les dades dels JCR. Aquests canvis es faran visibles en la pròxima recàrrega i actualització de la base de dades.

Més informació a : https://jcr.help.clarivate.com/Content/whats-new.htm