Amb data 29 de maig ens informen des de l’editorial Wiley que s’han esgotat les APC bonificades per a les seues revistes Gold.

Recordeu que encara hi ha moltes opcions per a publicar en obert sense haver de pagar taxes, bé mitjançant els acords transformatius (revistes híbrides de Wiley, Springer, Elsevier, Cambridge i ACS) o triant les anomenades revistes diamant, aquelles editades per societats científiques que no cobren per publicar en obert.

Per a qualsevol consulta, podeu escriure a La Biblioteca Respon.